موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

معرفی نامه

001

به نام خدا کانون فرهنگی و هنری شمیم بهشت در جهت اعتلای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به منظور ادای دین و تکلیف نسبت به خون شهدای اسلام و تحقق اهداف و انگیزه های فرهنگی به خصوص تلاش در راستای ترویج فرهنگ و معارف اسلام ناب محمدی(ص) با رعایت...