موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

چگونه خود را برای کنکور آماده سازیم؟

01

چگونه خود را برای کنکور آماده سازیم؟                           عامل مهمی در موفقیت افراد در کنکور تأثیرگذار هستند عواملی چون: ۱) تغذیه یکی دیگر از عوامل مؤثر در بحث آمادگی کنکور، تغذیه است که معمولاً در این مقطع با افراط و تفریط های زیادی توأم است. همه ما می دانیم اصلی...

 

روش های مطالعه قبل از امتحان

01

روش های مطالعه قبل از امتحان           هر چه به خرداد نزدیک می شویم، دلهره های پایان سال تحصیلی که دانش آموزان را گرفتار می کند نیز بیشتر می شود. در هر سن و سال و وضعیت تحصیلی که باشیم باز هم امتحان، امتحان است و ترس و اضطراب های...

 

امتحان مثل تفریح می مونه!

01

امتحان مثل تفریح می مونه!       قبل از این که هر حرفی بزنم بهتره بگم آخرین روز دانش آموزتون مبارک! پارسال ۱۳ آبان خیلی پکر بودم. فکر این که شاید دیگه هیچ وقت کسی روز دانش آموز رو بهم تبریک نگه، این که شاید دیگه دانش آموز نباشم آزاردهنده بود....

 

داشتن اندکی اضطراب موتور محرکه پیشرفت است

01

داشتن اندکی اضطراب موتور محرکه پیشرفت است      یکی از راه هایی که برای موفقیت در هنگام کنکور باید به آن توجه کرد تمرکز مناسب است. برای این که بتوان به خوبی تمرکز کرد باید اصولی مانند از بین بردن اضطراب را رعایت کرد. همواره شنیده شده که موفقیت در...

 

راهکارهای موفقیت در تحصیلات دانشگاهی

01

راهکارهای موفقیت در تحصیلات دانشگاهی                 پنج راهکار برای موفقیت در تحصیلا ت دانشگاهی ارائه شده است که به کار بستن آنها شما را در رسیدن به اهداف دراز مدت کمک می کند: ۱) حداقل استاندارد دانشگاه را رعایت کنید: در دانشگاه حداقل استاندارد برای هر دانشجو حضور مرتب و...

 

امتحان مثل تفریح می مونه!

01

امتحان مثل تفریح می مونه!       قبل از این که هر حرفی بزنم بهتره بگم آخرین روز دانش آموزتون مبارک! پارسال ۱۳ آبان خیلی پکر بودم. فکر این که شاید دیگه هیچ وقت کسی روز دانش آموز رو بهم تبریک نگه، این که شاید دیگه دانش آموز نباشم آزاردهنده بود....

 

اینگونه درس بخوانید!

01

اینگونه درس بخوانید!                به طور سنتی، زمان امتحانات مدارس که نزدیک می شود، همه به تکاپو می افتند! دانش آموزان به دنبال کامل کردن جزوه ها، مرور در درس های مانده، در صورت نیاز رفتن به کلاس های کمکی و… و والدین درصدد فراهم آوردن فضایی مناسب تر برای...

 

کنکور و پل پیروزی

01

کنکور و پل پیروزی   به زمین نخورده، همه بدنمان درد می گیرد، شکست نخورده فقط در برابر اندک ناملایماتی، امید خود را از دست می دهیم، روشن است این نگاه، جز شکست نخواهد دید. اما اگر بپذیریم «موفقیت آن نیست که هرگز زمین نخوری، موفقیت آن است که بعد...

 

پیشنهادهایی برای آمادگی دانش آموزان در جلسه امتحان

01

پیشنهادهایی برای آمادگی دانش آموزان در جلسه امتحان          امتحان برای چیست؟ چه اهدافی دارد؟ چرا بعضی از دانش آموزان نسبت به امتحان حساسیت دارند؟ و از آن دچار اضطراب می شوند؟ چگونه می توان در دانش آموزان نگرش مثبت و مطلوبی نسبت به امتحان ایجاد کرد؟ چگونه می توان...

 

موفقیت در امتحان

01

موفقیت در امتحان              یکی از مسائل اساسی در زمینه ی موفقیت در امتحان ها، به موضوع روش امتحان دادن مربوط می شود. بعضی از دانش آموزان در این زمینه مهارت بیشتری دارند. بیشتر دانش آموزان و دانشجویان بر این باورند که در امتحان های تستی، اولین انتخاب، بهترین انتحاب...