موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

شادی ناپسند

رازبندگی

شادی ناپسند شادی ناپسند و مذموم آن است که به خاطر زیادی عبادت و اعتماد به عملت شاد گردی و همچنین به آشکار گشتن عبادت نزد مردم تا قدر و منزلت تو بیشتر شده و ترا بستایند و به برآوردن نیازهایت اقدام کنند و با تو به احترام رفتار نمایند...

 

شادی ستوده

رازبندگی

شادی ستوده شادی ستوده آن است که شادیت به خاطر آن باشد که هدف تو پنهان کردن عبادت و اخلاص برای خداوند باشد و از زیادی عبادت نباشد و همچنین از این که خداوند ترا توفیق عمل داده و از گروه بی‏خبران و تباهکاران خارج نموده است، و باید این...

 

راه رهایی از ریا

رازبندگی

راه رهایی از ریا تنها راه رهایی آن است که: ضررهای ریا و چگونگی آن را با دل بفهمی و همواره آن را ناپسند شماری و عبادتت را استمرار بخشی و سستی نکنی و از هیچ کس پروا ننمایی، باید به دل از خداوند تعالی شرم داشته باشی که مبادا...

 

صورتهای مختلف ریای آمیخته

رازبندگی

صورتهای مختلف ریای آمیخته نخست آن که کسی به نماز می‏ایستد در حالی که کاملا خویش را خالص نموده و قصدش فرمانبرداری از پروردگار و روی دل به خدای داشتن است و بی توجه است که کسی او را می‏بیند یا این که نمی‏بیند؛ در این حال کسی بر او...

 

ناسازگاران با صحت نماز: ریا و عجب

رازبندگی

ناسازگاران با صحت نماز: ریا و عجب اما آنچه که با درستی نماز ناسازگار بوده و موجب بطلان آن می‏گردد، از بین رفتن اخلاص، و بندگی خویش را فزون دیدن است؛ که اولی در برگیرنده‏ی ریا به تمامی اقسام آن و دومی شامل عجب و خودبینی است. و مطلب این...

 

ناسازگاران با کمال نماز

رازبندگی

ناسازگاران با کمال نماز تمامی آنچه که با توجه باطنی و قلبی به خداوند ناسازگار باشد، با کمال یافتن نماز ناسازگار است و آن عبارت است از: اندیشه‏ های نفسانی و توجه به کارهای دنیایی، بلکه اندیشه و توجه به آنچه که وابسته به نماز نباشد، گرچه مربوط به امور...

 

سجده ‏ی شکر

رازبندگی

سجده‏ ی شکر و چون بدین مقام رسیدی، خداوند را به شکرانه آن که نعمتهایش را بر تو فزونی بخشیده است، سجده کن و به خاطر آور، آن نعمتهایی که برای تو در باطنت قرار داده و همچنین آن احسانهایی که در تمامی حالاتت به تو ارزانی داشته است. و...

 

دوری جستن

رازبندگی

دوری جستن و هدف از آن دوری جستن از حول و قوه‏ی خویشتن بوده، و به چشم خشنودی و پاک دانستن به نفس ننگریستن است، پس چون آیات وعده‏ های پاداش و ستایش پاکان را بخواند    خویش را از جمله آنان به حساب نیاورد و اهل یقین و راستکرداران...

 

برتری یافتن

رازبندگی

برتری یافتن منظور از برتری یافتن، آن است که: دل و خرد به سوی قبله‏ی حقیقی روی نموده و کلام را، نه از خویش، که از خداوند بشنود. درجات خواندن قرآن، بر سه صورت است:     درجه‏ ی اول: آن است که بنده قرآن خواندنش را در محضر خدای تعالی ببیند،...

 

تأثیرپذیری

رازبندگی

تأثیرپذیری تأثیرپذیری آن است که دل بنده، متأثر به اثرات مختلفی که آیات دارند، گردد و آن چنان است که بر حسب آنچه که از آیه می‏فهمد، حالتی در او به وجود می‏ آید مانند: ترس، اندوه، امیدواری و یا دیگر حالتها. بنابراین، آیه‏ها او را برای آن حال آماده...

 

مخاطب دانستن خویش

رازبندگی

مخاطب دانستن خویش مقصود این است که قاری خود را مخاطب تمامی خطاب های قرآنی اعم از: امر و نهی و وعده و وعید بداند و همچنین هنگامی که داستان پیشینیان و پیامبران علیهم‏ السلام را می‏شنود بداند که تنها منظور قصه و حکایت نبوده و منحصرا هدف، پندگیری خواننده...

 

خالی گشتن از موانع فهم

رازبندگی

خالی گشتن از موانع فهم همانا بیشتر مردمان، از فهمیدن معانی قرآن بازداشته شده‏اند به دلیل این که شیطان بر دلهایشان پرده‏هایی آویخته که رازها و شگفتیهای قرآن را پنهان نموده است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «اگر شیطان بر گرد دلهای مردمان نمی‏چرخید، به یقین مردم می‏توانستند...

 

فهمیدن معانی آیات

رازبندگی

فهمیدن معانی آیات منظور از فهمیدن، آشکار گشتن آن معانی است که در هر آیه سزاوار است دانسته شود. زیرا قرآن مشتمل است بر: ذکر صفات و کارهای الهی، حالات پیامبران و آنهایی که ایشان را تکذیب می‏نمودند، امور فرشتگان، امر و نهی‏ های الهی، بهشت و دوزخ، و وعده‏ها...

 

تدبر

رازبندگی

تدبر تدبر حالتی جدای از حضور قلب است به طوری که گاهی انسان در غیر قرآن نمی‏اندیشد – که همان حضور قلب است – اما در شنیدن قرآن کوتاهی می‏کند و در درک مطالب آن سعی نمی‏نماید که این عدم تدبر در قرآن می‏باشد. و مقصود از تلاوت قرآن تدبر...

 

حضور قلب و ترک خیالات نفسانی

رازبندگی

حضور قلب و ترک خیالات نفسانی در تفسیر کلام خداوند، آن جا که می‏فرماید: «ای یحیی! این کتاب را با جدیت بگیر». [1]  وارد شده است که منظور از (قوه) جدیت و کوشش است و گرفتن با جدیت یعنی مجرد گردیدن خواننده‏ی قرآن از تمامی آنچه که وی را از...

 

آداب دعا کردن

رازبندگی

آداب دعا کردن اکنون، بعد از تمامی اینها، نمازت را به تعقیبات از ذکر و دعا ادامه بده، و مبالغه کن در اخلاص، و بریدن از مردم و به سوی خداوند توجه کردن، و زاری به درگاه الهی برای آمرزش گناهان، و پذیرش عملت، و دریافت رحمت خداوندی، چرا که...

 

وظیفه‏ ی نمازگزار پس از انجام نماز

رازبندگی

وظیفه‏ ی نمازگزار پس از انجام نماز هنگامی که نماز را آن چنان که برایت وصف کردم به جای آوردی، آن را به خشوع و خضوع و ترس از این که مبادا رد شده و موجب محرومیت از درگاه الهی شده باشد، تمام کن و باید شکر الهی را به...

 

سلام نماز

رازبندگی

سلام نماز چون از تشهد فارغ گشتی، خود را در حضور پیامبر گرامی و فرشتگان مقرب حاضر کن و بگو: السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین.» سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و دیگر پیامبران و امامان علیهم ‏السلام...

 

تشهد

رازبندگی

تشهد اکنون پس از این کارهای دقیق و رازهای ژرف که شامل خطرها و وحشت های بزرگ بود چون به تشهد نشینی، لباس ترس و شرمساری را در برکن که نکند آنچه انجام دادم برای او خالص نبوده و تکالیفم و شرط های آنها را انجام نداده باشم و در...

 

سجده

رازبندگی

سجده سجده بالاترین درجه‏ی خضوع و نیکوترین مرتبه‏ی خشوع و برترین جایگاه فروتنی است و سزاوارترین مراتب، برای نزدیکی یافتن به خداوند و دریافت انوار رحمت الهی و مورد اکرام واقع گردیدن است. همچنان که خداوند در قرآن خبر داده آن جا که به پیامبرش دستور سجده و وعده‏ی نزدیک...