موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

رکوع

رازبندگی

رکوع آن هنگام که به رکوع رسی، باید که بر دلت یاد عظمت الهی و بزرگی او را و همچنین پستی و فروپاشی هر چه غیر او را، زنده گردانی. پس برای رکوع دست خویش بالا برده و می‏گویی الله اکبر که در این بالا بردن دست، به گذشت الهی،...

 

قرائت

رازبندگی

قرائت تکالیف نمازگزار در قراءت نماز، قابل شمارش نیست و هیچ بشری توانایی احاطه به آن وظایف را ندارد. و اگر بخواهیم آن چنان که شایسته است در آن بحث کنیم، از هدف این رساله خارج می‏شویم. زیرا بحث قراءت، بحث از کلام خداوند بلند مرتبه است که به روشهایی...

 

تکبیره الاحرام

رازبندگی

تکبیره الاحرام معنای تکبیر آن است که «خداوند پاک، از هر چیزی بزرگتر است» یا این که از هر چه وصف گردد بزرگتر می‏باشد، یا از آنچه به حواس درک شود، یا از آنچه مردمان قیاس نمایند برتر و بزرگتر است. پس چون به گفتن (الله اکبر) گویا شوی، سزاوار...

 

نیت و وظایف قلبی آن

رازبندگی

نیت و وظایف قلبی آن در این مرحله وظیفه ‏ی نمازگزار آن است که با اراده‏ای قوی به انجام دستور الهی نماز و اتمام آن پرداخته و خویشتن را از چیزهایی که باعث شکستن و تباهی نماز می‏گردد، نگاهدارد، و تمامی آن را به امید پاداش، برای خداوند خالص کند...

 

قیام و وظایف قلبی آن

رازبندگی

قیام و وظایف قلبی آن در قیام باید به خاطر داشته باشی که در حضور خدای تعالی ایستاده‏ای و او بر باطنت آگاه است و دانای آشکار و نهانت می‏باشد. و خداوند از رگ گردن به تو نزدیکتر است، بنابراین خدای را چنان پرستش کن که گویا او را می‏بینی،...

 

روی نمودن به قبله

رازبندگی

روی نمودن به قبله روی به قبله نمودن در ظاهر، گردانیدن صورت از تمامی سویها به طرف خانه‏ی خداست، آیا گمان کرده‏ای که دل را از دیگر امور به محضر ربوبی گردانیدن، از تو خواسته نشده است؟ این پنداری بسیار دور از حقیقت است، بلکه تنها همین روی به سوی...

 

وقت نماز

رازبندگی

وقت نماز به یاد داشته باش که چون وقت نماز فرا می‏رسد، آن میقاتی [۱]  است که خدای تعالی برای تو قرار داده تا به خدمتش برپای خیزی و برای شبیه شدن به حضرتش شایستگی یابی، و به مقام فرمانبرداریش رسی.   باید دلت شاد گردیده و بر چهره‏ات این...

 

مکان نمازگزار

رازبندگی

مکان نمازگزار بدان که در هر مکانی که هستی، در مملکت پادشاه پادشاهان قرار گرفته‏ای و می‏خواهی با او راز و نیاز کرده، زاری نموده و خشنودی و عنایت به رحمتش را بطلبی، پس بنگر و مکانی را برگزین که شایستگی این امور را داشته باشد، چون مساجد شریفه و...

 

پوشاندن عورت

رازبندگی

پوشاندن عورت بدان که منظور از پوشاندن عورت، پوشاندن زشتیهای بدنت از دیدگان مردمان است، اکنون که ظاهر جسم تو در دید مردمان است و چنین زشتیهای آن را می‏پوشانی، نظرت در مورد زشتیهای باطنی و پنهانت که جز خداوند کسی بر آن آگاه نیست، چیست؟ اکنون آن زشتیها را...

 

برطرف کردن نجاست

رازبندگی

برطرف کردن نجاست آن چنان که در طهارت گفتیم، در برطرف کردن نجاسات نیز باید لزوم پاک نمودن قلب از اخلاق زشت و ناپسند را در نظر گرفت. پس همان گونه که بر تو، پاک نمودن ظاهر بدن که پوست است و تطهیر نمودن لباس که دورتر از ذات توست...

 

طهارت

رازبندگی

طهارت در هنگام طهارت باید به این معنا توجه داشت که وظیفه ی نمازگزار در طهارت، شستن و پاک کردن اعضای ظاهری بدن است، تا مردمان بر این پاکی آگاهی یابند و نیز برای آن است که این اعضا آلوده به کارهای دنیا بوده و دچار تیرگیهای آن گشته اند،...

 

عوامل درونی

رازبندگی

عوامل درونی بدان که چاره ی عاملهای درونی پراکندگی ذهن، بسیار سخت تر از عاملهای خارجی است. آن کس که از امور دنیایی پر شده است، فکرش در یک زمینه تمرکز نمی یابد، بلکه چون پرنده ای از شاخه ای به شاخه دیگر می پرد، و چشم پوشیدن در نماز...

 

عوامل خارجی

رازبندگی

عوامل خارجی این گونه عاملها عبارتند از: آنچه شنیده شود و یا آنچه که در معرض دید قرار گیرد، به گونه ای که همت شخص را به سوی خود جلب نموده و در آن تصرف می نمایند و سپس اندیشه را به چیزی دیگر می کشند و همچنان پی در...

 

شواهدی از قرآن و سنت در حضور قلب در عبادتها

رازبندگی

شواهدی از قرآن و سنت در حضور قلب در عبادتها در این قسمت به شواهدی از قرآن و سنت پرداخته‏ایم که شایستگی حضور قلب داشتن را در عبادتها مطرح می‏کنند، به ویژه حضور قلب در نماز را که پایه‏ی استوار دین و برترین اعمال است.   خداوند می‏فرماید: «آنان که...

 

در معنای قلب

رازبندگی

در معنای قلب در تحقیق و مفهوم قلبی که حضور آن در هنگام عبادتها سزاوار است و به سبب آن مراتب و درجات بندگی، مختلف و متفاوت می‏گردد. بدان که کلمه‏ی قلب در دو معنا به کار رفته است.   معنای اول: قلب، گوشتی مخروطی شکل است که در سمت...

 

دیباچه‏ ی مؤلف

رازبندگی

دیباچه‏ ی مؤلف ستایش تنها خداوند بلند مرتبه را سزاست، او که برای رموز حقایق، از میان بندگان خویش نیکان را برگزید، و دلهای این برگزیدگان را ظرف معارفی لطیف قرار داد؛ آن چنان معارفی که دیدگان و دیده ‏وران را حیران نموده است. و دل را سبب نجات، و...

 

کتاب حاضر

رازبندگی

کتاب حاضر جامع‏ترین عبادتها در اسلام نماز است، و آن مقدار که در کلام الهی و احادیث رسیده از معصومین به نماز تأکید شده، نسبت به هیچ عبادتی سفارش نشده است، و این عبادت مخصوص به اسلام نیست و در دیگر ادیان نیز رایج بوده است. چنان که، قرآن کریم،...

 

آثار شهید ثانی

رازبندگی

آثار شهید ثانی شهید ثانی، دانشمندی پرکار، گرانمایه، جامع علوم اسلامی اعم از معقول و منقول و فروع و اصول و نمونه‏ی کامل یک دانشمند اسلامی و شیعه، حامی و مدافع مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بوده است به گفته‏ی ابن‏عودی: «اگر هیچ کاری جز مشکلات آمد و رفت...

 

شاگردان شهید ثانی

رازبندگی

شاگردان شهید ثانی شهید ثانی با همه گرفتاری که در دوران زندگی خویش داشته موفق به تربیت شاگردانی گردید که هر کدام در علوم استوانه‏ای هستند. به نقل (ابن‏عودی)، چند تن از ایشان در زیر نام برده می‏شود.   ۱) سید نور الدین علی بن الحسین موسوی عاملی، داماد شهید....

 

خاندان شهید ثانی

رازبندگی

خاندان شهید ثانی خاندان شهید ثانی یکی از خاندانهای بزرگ علمی و با فضیلت شیعه است. به طوری که اگر مردان و زنان دانشمند و مجاهد آنها را برشمرده و معرفی کنیم چند جلد کتاب را تشکیل می‏دهند.   گذشته از مقام والای علمی و عملی خود شهید ثانی و...