موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

ورزش در مسجد

خلوتگاه-عبادت

ورزش در مسجد مسجد مکان ورزشی نیست و خوابیدن در مسجد مکروه است.[۱] .  [1] اجوبه الاستفتائات، ج ۱، ص ۱۱۹، ص ۴۰۴.

 

حکم خوابیدن در مسجد

خلوتگاه-عبادت

حکم خوابیدن در مسجد خوابیدن در مسجد مکروه است، مگر در حال ناچاری.[۱] .  [1] توضیح المسائل، م ۹۱۳.

 

محل مخصوص برای نماز

خلوتگاه-عبادت

محل مخصوص برای نماز مستحب است انسان جایی را در خانه برای نماز قرار دهد.[۱] .  [1] العروه الوثقی، ج ۱، فی مکان المصلی، فی الامکنه المستحبه، ص ۵۹۶، م ۴.

 

حکم ساختن وضوخانه‏

خلوتگاه-عبادت

حکم ساختن وضوخانه‏ مستحب است طهارتخانه‏ ی مسجد را بیرون، کنار در مسجد بسازند.[۱] .  [1] توضیح المسائل، م ۱۴۱۴.

 

مسجد زیرزمینی‏

خلوتگاه-عبادت

مسجد زیرزمینی‏ جایز است طبقه زیرزمینی ساختمانی را به عنوان مسجد وقف کنند در حالی که طبقات فوقانی، خانه و مغازه و امثال اینهاست، همچنان که می‏توان در یک طبقه، برخی از اتاق‏ها را مسجد قرار داد و این مسأله تابع وقف است.[۱] .  [1] العروه الوثقی، ج ۱، فی...

 

مسجد فضایی‏

خلوتگاه-عبادت

مسجد فضایی‏ جایز است پشت‏بام ساختمانی یا طبقه‏ی فوقانی آن را مسجد قرار دهند، بنابراین می‏توان بالای مغازه یا منزل را مسجد ساخت، یا در یک ساختمان چند طبقه[۱] ، یک طبقه آن را مسجد قرار داد.[۲] .  [1] به جاست در ساختمان‏های چند طبقه که از مسجد دور است...

 

حکم تابلوهای نقش صورت انسان و حیوان در مسجد

خلوتگاه-عبادت

حکم تابلوهای نقش صورت انسان و حیوان در مسجد بنابر احتیاط واجب نباید صورت انسان و حیوان را در مسجد نقش کنند و  نقاشی چیزهایی که روح ندارد، مثل گل و بوته، مکروه است.[۱] .  [1] استفتاآت، ج ۱، ص ۱۵۰، س ۷۹.

 

حکم تزئین مسجد

خلوتگاه-عبادت

حکم تزئین مسجد بنابر احتیاط واجب مسجد را نباید به طلا زینت نمایند.[۱] .  [1] توضیح المسائل، م ۹۰۸.

 

ساختن کنگره و بالکن‏

خلوتگاه-عبادت

ساختن کنگره و بالکن‏ ساختن کنگره و بالکن برای دیوار مسجد، مکروه است.[۱] .  [1] العروه الوثقی، ج ۱، فی بعض احکام مسجد، ص ۶۰۰.

 

ساختن مناره‏ها

خلوتگاه-عبادت

ساختن مناره‏ها بالا بردن گلدسته‏ها (مناره‏ها) بیش از پشت‏بام مسجد مکروه است.[۱] .  [1] توضیح المسائل، م ۸۹۶.

 

تعطیل کردن مسجد

خلوتگاه-عبادت

تعطیل کردن مسجد تعطیل کردن مسجد مکروه است و مستحب است انسان نماز را در مسجدی بخواند که نمازگزار ندارد تا تعطیل نشود.[۱] .  [1] احکام مسجد، ص ۶۲.

 

فروش لوازم مسجد

خلوتگاه-عبادت

فروش لوازم مسجد خرید و فروش چیزهایی که وقف مسجد شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفاده‏ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلا فرش مسجد پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتی...

 

حکم خواندن نماز در مسجد

خلوتگاه-عبادت

حکم خواندن نماز در مسجد نماز خواندن در مساجد مستحب است، بلکه حاضر نشدن در مسجد مخصوصا برای همسایگان مسجد – در صورتی که عذری مثل بارش برف و باران نباشد – مکروه است.[۱] .  [1] تحریرالوسیله، ج ۱، فی مکان المصلی، ص ۱۵۱، م ۱۶.

 

حکم شعرخوانی در مسجد

خلوتگاه-عبادت

حکم شعرخوانی در مسجد خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد در مسجد مکروه است.[۱] .  [1] توضیح المسائل، م ۹۱۴.

 

شرایط مؤذن‏

خلوتگاه-عبادت

شرایط مؤذن‏ مستحب است کسی را که برای گفتن اذان معین می‏کنند، عادل، وقت شناس و صدایش بلند باشد.[۱] .  [1] توضیح المسائل، م ۹۴۱.

 

رفتار با کسانی که به مسجد نمی‏روند

خلوتگاه-عبادت

رفتار با کسانی که به مسجد نمی‏روند مستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمی‏شود: – غذا نخورد – در کارها با او مشورت نکند – همسایه او نشود – از او زن نگیرد – به او زن ندهد.[۱] .

 

حکم بردن کودکان به مسجد

خلوتگاه-عبادت

حکم بردن کودکان به مسجد راه دادن کودکان[۱]  و دیوانه‏ها به مسجد مکروه است.[۲] .  [1] کودکانی که احترام مسجد را نگه نمی‏دارند یا مزاحم نمازگزاران هستند یا ممکن است سبب نجس شدن مسجد شوند ولی کودکانی که برای نماز خواندن می‏آیند، مکروه نیست. [۲] توضیح المسائل، م ۹۱۵.

 

نماز در مساجد متعدد

خلوتگاه-عبادت

نماز در مساجد متعدد مستحب است انسان نمازش را در مکان‏های مختلف و مساجد متعددی بخواند که در قیامت همه ‏ی آن اماکن و مساجد به نفع او شهادت دهند.[۱] .  [1] العروه الوثقی، ج ۱، فی مکان المصلی، ص ۵۹۶، م ۶.

 

برگزاری مجلس سوگواری‏

خلوتگاه-عبادت

برگزاری مجلس سوگواری‏ اگر مسجد را برای عزاداری چادر بزنند و فرش کنند و پارچه‏ی سیاه نصب کنند و وسائل چای و پذیرایی به مسجد ببرند، در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود اشکال ندارد.[۱] .  [1] توضیح المسائل، م ۹۰۷.

 

مسجد ملک شخصی نیست‏

خلوتگاه-عبادت

مسجد ملک شخصی نیست‏ روزی، امام علی بن ابیطالب علیه ‏السلام به بازار رفته و به سرکشی پرداخت. هنگام بازدید بازار، متوجه شد که کاسب‏ها محلی را که نشسته‏اند، ملک و مال خود می‏دانند و به دیگران اعتنایی نمی‏کنند. امام در حالی که از رفتار آنان ناراحت شده بود، خطاب...