موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

کسب مقام قهرمانی تیم شمیم بهشت

کسب مقام قهرمانی تیم شمیم بهشت طی گزارش رسیده از مسئول تربیت بدنی کانون شمیم بهشت این کانون با شرکت در مسابقات مدافع حرم در رده نونهالان صاحب مقام قهرمانی شده است.

 

تیم فوتبال کانون شمیم بهشت مسجدالهادی درچه