موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

رمان پادشاه بی سر

87

نام: رمان پادشاه بی سر نویسنده : وحید سبزواری قطع : رقعی وضعیت : موجود

 

کتاب آموزش سخنرانی

88

نام: کتاب آموزش سخنرانی نویسنده: رضا خسروی قطع : رقعی وضعیت : موجود

 

کتابک بربال فرشته ها

86

نام:بربال فرشته ها طرح: مسعودباقریون محمدی تعداد صفحه:100 سایز:12 در 16 ساتنی متر وضعیت: موجود تعداد موجودی:300

 

کتاب سخندانی برای سخنرانی

85

نام: سخندانی برای سخنرانی مولف :بهزاد حبیبی گرافیک :الهام پناهی تنظیم و ویرایش: مسعود باقریون محمدی وضعیت: ناموجود

 

کتاب راز ورمزبندگی

84

نام:راز ورمز بندگی نویسنده : مسعود باقریون محمدی گرافیک: محمدرضاسالمی سایز: رقعی وضعیت: ناموجود

 

کتابک آیا می دانید؟

90

نام : کتابک آیا می دانید؟ مولفان:فاطمه و فائزه باقریون محمّدی چاپ: تمام رنگی-فنری تعدادصفحه:40عدد گرافیک:محدثه قاسمی وضعیت: موجود تعداد موجودی: 500

 

کتاب شکوفه های بهشتی

89

نام :شکوفه های بهشتی طرح و تألیف: مسعود باقریون محمدی گرافیک و طراحی: محمد رضا سالمی تنظیم و ویرایش: الهه ابراهیمی وضعیت: ناموجود

 

کتاب نسیم نیایش

83

نام :نسیم نیایش مولف: مسعودباقریون محمدی پژوهش: الهام پناهی گرافیک: الهام پناهی تعداد صفحه: 90 وضعیت: ناموجود