موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

مجموعه کارت مرجعیت شناسی

18

نام محصول: مجموعه کارت مرجعت و تقلید شناسی

 این مجموعه شامل ۶ کارت می باشددر جهت شناخت مراجع عالی قدر تقلید که در مقدمه آن شیوه ی تقلید و اعلمیت تقلید را بیان کرده است.

خصوصیات: کارت های این مجموعه شامل خصوصیات مراجع و تصاویر آنها به ابعاد ۹cm*9cm  و روکش سلفون براق می باشد.

کاربرد محصول:

– ویژه ی دانش آموزان راهنمایی و ابتدایی

– هدایای جشن تکلیف دختران و پسران

– مبلغان و روحانیون

.

ديدگاه ها: