موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

طراحی و اجرای کتب فرهنگیان

TARAHI

همکار  محترم فرهنگی
سلام علیکم
پس ازحمد الهی ودرودبرمحمد وآل محمد؛
به استحضار می رساند موسسه پژوهشی پردازشگران با بکارگیری نیروهای مجرب ومتخصص آمادگی خود را درجهت طراحی و اجرای کتب فرهنگیان  اعلام می نماید. ضمنا  لیست هزینه های مربوطه را به شرح ذیل می باشد.قبلا از همکاری شما کمال تشکر را داریم.

 

ديدگاه ها: