موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

مجموعه کارت عترت شناسی

19

نام محصول: مجموعه کارت بازی عترت شنلسی

 این مجموعه در جهت آشنایی با ۱۴ معصوم (علیهم السلام) تهیه شده است، تصاویر بارگاه و محل دفن ایشان را نیز در بر دارد.

خصوصیات: این مجموعه شامل ۶ کارت به ابعاد ۹cm*9cm و روکش سلفون براق می باشد.

کاربرد محصول:

– ویژه ی دانش آموزان

– هدایای جشن تکلیف و غیره

– مبلغان و روحانیون

.

ديدگاه ها: