موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

نگرش ما به حقوق کودکان و نوجوانان باید از بعد کرامت انسانی باشد

اخبار

به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی قوانین مربوط به کودک و نوجوان و چالش‌های پیش رو اظهار کرد: در تدوین قوانین اولویت‌ها درست تدوین نشده است و برای خیلی از حوزه‌ها از جمله حقوق مربوط به اطفال و نوجوانان متولی خاصی در نظر نگرفته ایم.


بیشتر بخوانید؛ کودکان در دین مبین اسلام از چه حقوقی برخوردارند؟


اسماعیلی با بیان اینکه قوانین مربوط به حقوق کودک و نوجوان باید مقدم بر موضوع بزهکاری باشد، افزود: نگرش ما به حقوق کودکان و نوجوانان نه در حیث کودک کم دفاع بلکه باید از بعد کرامت انسانی باشد.

 رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در مکتب فکری و نظام حقوقی ما یک طفل از لحظه انعقاد نطفه از حقوق برخوردار است و خانواده، حکومت، دولت و جامعه باید این حقوق را به رسمیت بشناسند و از او حمایت کنند.

اسماعیلی اضافه کرد: متاسفیم در این غوغای اندیشه حمایت از کودک مکاتب فکری نوپدید را در نظر داریم و حقوق کودک را تحت تاثیر آن تدوین می‌کنیم.

وی با بیان اینکه مکتب فکری اسلام از آغاز نطفه تا ۱۸ سالگی قوانینی برای حمایت از حقوق کودک دارد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تحت تاثیر این فضای فکری نوپدید قوانینی را تنظیم کنیم، مدام باید آنها را مورد بازنگری قرار دهیم.

اسماعیلی تاکید کرد: اگر قوانین بر پایه مبانی فکری اسلام تنظیم شوند از ثبات بیشتری برخوردارند، چرا که اساس قوانین بر اساس فقه جامعیت است و ثبات بیشتری دارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص لایحه حمایت از کودکان نیز گفت: محتوای این لایحه خوب است، اما جامعیت مدنظر من را ندارد.

وی با اشاره به اینکه این لایحه می‌توانست از جامعیت بیشتری برخوردار باشد، اضافه کرد: اگر می‌خواهیم لایحه حمایت از اطفال و نوجوان را تدوین کنیم، باید حقوق همه کودکان را تحت حمایت مراجع قانونی قرار بدهیم.

ديدگاه ها: