موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

برندگان مسابقه ی مربوط به کتاب سررسید سجاده ی نیاز ۱۳۹۱

mosabgh

برندگان مسابقه ی مربوط به کتاب سررسید سجاده ی نیاز ۱۳۹۱

مؤسسه پردازشگران به مناسبت عید سعید فطر به ۱۲ نفر از شرکت کنندگان مسابقه ی سجاده ی نیاز به قید قرعه جوایزی اهدا می نماید.

عزیزانی که در این مسابقه برنده شده و شماره تماس ایشان در جدول ذیل می باشد با ارسال یک پیام کوتاه ، از شماره ی خود ؛ آدرس و نام خود را به سامانه ی پیام کوتاه مؤسسه ارسال نمایند.

جهت مشاهده اسامی  برندگان به ادامه مطلب رجوع کنید.

 ۰۹۱۴**۶۳۷۸۴

ازمقام معظم رهبری_درروزچهارشنبه۱۹مهرماه۱۳۹۱_

 ۰۹۱۶**۸۵۸۵۲

ازمقام معظم رهبری درروز۱۹مهراورده شده است

 ۰۹۱۶**۶۷۴۰۲

از مقام معظم رهبری در روز ۱۹مهر اورده شده است

 ۰۹۱۶**۰۳۸۸۹

ازمقام معظم رهبرىدر۱۹مهرذکرشده است

 ۰۹۱۸**۷۴۴۶۸

سخن از مقام معظم رهبری ودر روز چهارشنبه نوزدهم مهرماه آورده شده است.

 ۰۹۱۸**۷۵۵۹۲

سلام جواب مسابقه سررسیدسجاده نیازمقام معظم رهبری ۱۹مهر ۱۳۹۱روزچهارشنبه

 ۰۹۱۲**۷۵۹۳۴

جواب سوال تقویم سجاده نیاز ۱۳۹۱:مقام معظم رهبری-۱۹ مهر

 ۰۹۱۸**۴۵۴۸۰

باسلام،جواب سوال سررسیدسجادی سال۹۱،سخن ازمقام معظم رهبری ودرروزچهارشنبه۱۹ مهراورده شده.مجیدهیربدازهمدان

 ۰۹۱۲**۷۱۱۹۵

مقام معظم رهبری . ۱۹ مهر

 ۰۹۱۸**۱۸۱۳۶

چهارشنبه ۱۹ مهر-مقام معظم رهبری

 ۰۹۱۸**۵۴۰۱۷

چهارشنبه ۱۹ مهر-مقام معظم رهبری

 ۰۹۱۳**۵۰۵۸۵

کیفیت چاپ خوب طرح جلد خوب طراحی داخل سررسید خوب محتوای سررسیدازهمه نظر مناسب است دسترسی سررسید هدیه بوده توزیع عالی بود۰سخن مقام معظم رهبری روز چهارشنبه ۱۹مهر

 ۰۹۱۳**۳۰۸۴۴

مقام معظم رهبر ی ۱۹مهر زهرا وهاب ،استان اصفهان،خوروبیابانک

 ۰۹۱۹**۰۲۸۶۸

ازمقام معظم رهبری ۱۹مهرماه

 

 

 

 .