موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

روزنگار مهرانه

اولین روزنگار تربیتی و آموزشی

روزنگار مهرانه توسط موسسه پردازشگران در سایز ۲۱ در ۱۵ سانتی متر و دارای ۲۵۶ صفحه رنگی می باشد که با در نظر گرفتن هدف تربیت دینی و بومی دانش آموزان تهیّه و تدوین شده است.
لازم به ذکر است این طرح در بردارنده کلیه طرح های ملی

و تربیتی دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش می باشد.

 توجه: مهلت درخواست سفارش ها حداکثر تا

تاریخ ۲۰ مهر ماه می باشد. 

دریافت پوستر روزنگار

دریافت راهنمای روزنگار

.

ديدگاه ها: