موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

راهنمای خرید

راهـــــــــــــــــــــــــــــنمای  خــــــــــــــــــــــــــریـــــــــد 

تلفن سفارش ها:   ۰۳۱۱۳۷۶۳۰۵۴

فکس جهت ارسال  سفارش:   ۰۳۱۱۳۷۶۳۰۵۴

تماس با مدیر فروش:    ۰۹۱۳۸۰۶۳۴۶۰   جزینی

شماره حساب واریز وجه:      سیبای ملی بنام پردازشگران جوان   ۰۱۰۷۴۰۷۲۱۹۰۰۰

سامانه پیامک جهت ارسال سریال فیش واریزی:    ۳۰۰۰۴۸۵۳۷۶۳۰۵۴

 رایانامه جهت ارسال فیش:    ypg1919@yahoo.com    

آدرس دفتر مرکزی:  اصفهان -درچه – خیابان دکتر بهشتی – جنب کوچه یگانه 

آدرس نمایندگی اصفهان:  خیابان مسجد سید – جنب دفتر تبلیغات – فروشگاه عروج

آدرس نمایندگی تهران: تهران-بلوار کشاورز – رو به روی پارک لاله – نبش خیابان قدس – نمایشگاه و فروشگاه مجمع جهانی اهل بیت (ع)  ۰۲۱۸۸۹۵۰۸۲۷

آدرس نمایندگی قم:  پاساژ قدس – فروشگاه خسروی

 

 

 

 

 .