موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

برخی از عادات و تصورات غلط

04

برخی از عادات و تصورات غلط

 

 : لطفا به جملات منفی و نا صواب زیر دقت کرده و از آنها دوری نمایید

۱- سرعت در مطالعه باعث افت در درک می شود.

۲- برای دقت بیشتر در مطالعه باید آهسته و کاملاً کند مطالعه کرد.

۳- مطالعه و خواندن با هم هیچ فرقی ندارد.

۴- اگر بحثی را نفهمیدی آنقدر بخوان تا بفهمی.

۵- سرعت مطالعه را نمی توان افزایش داد و از یک حد بیشتر، امکان افزایش سرعت وجود ندارد.

۶- حافظه و خلاقیت ذاتی است و به هیچ عنوان قابل پرورش نیست.

۷- ترک عادت موجب مرض است.

۸- یک دست صدا ندارد، با یک گل بهار نمیشه.

۹- خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.

۱۰- پیروی کامل و بدون قید و شرط از تمام عادات گذشتگان موجب پیشرفت انسان است.

۱۱- برای ایجاد یک تغییر، زمان بسیار زیاری لازم است و به زحمتش نمی ارزد.

۱۲- تمام مطالب یک کتاب را باید یاد گرفت. و ارزش تمام مطالب و نوشته ها یکسان است.

۱۳- هر مطلبی بدستتان آمد بدون اولویت بندی بخوانید شاید نکته ای داشته باشد که به دردتان بخورد.

۱۴- من نمی توانم – نمی شود. از من گذشته است.

۱۵- مطالعه یک کتاب، خواب آور خیلی خوبی است.

۱۶- ما مجبوریم عقاید نویسنده را بدون نقد و بررسی بپذیریم.

۱۷- بی توجهی به نقش یادداشت برداری و تکرارهای هدفمند و در زمان های مناسب .

۱۸- مطالعه نیاز به روش مخصوص و موثری ندارد. هر طور شد بخوانید.

۱۹- کارها را به ترتیبی که پیش می آیند انجام دهید.

۲۰- برای افزایش تمرکز حواس کند تر بخوانید.

و …

 

ديدگاه ها: