موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

مبانی درک مؤثر

04

مبانی درک مؤثر

 

۱- داشتن هدف مشخص از مطالعه

۲- اصلاح تصاویر ذهنی و استفاده از تکنیک های برنامه ریزی ذهن

۳- رعایت اصول تئوری گشتالت که بر دو پایه کل به جزء و سازمان استوار است.

۴- تجسم و استفاده از طرح شبکه ای دو عامل مهم در درک هستند.

۵- درونی ساختن مطالب خوانده شده و استفاده موثر از آنها.

۶– دیدن و تجسم دقیق کلمات، موضوعات، مفاهیم،(مفهومات کتاب های مختلف را به میزان تجسم و تداعی سازی می توان درک کرد)

۷- میزان درک از مطلبی که خوانده می شود به چند عامل بستگی دارد:

۱- زمینه قبلی نسبت به درس یا موضوع مورد مطالعه

۲- مهارتهای مطالعه

۳- سازمان و نحوه ارائه مطلب

۴- تسلط بر واژه ها، مفهومات و ترکیبات

۸- برای درک بهتر یک مطلب بهتر است نسبت به موضوعات مرتبط با آن اطلاعات قبلی لازم بدست آورد. دو روش عالی برای رسیدن به این هدف عبارتند از:

۱- گوش دادن در کلاسهای درسی و کنفرانس های مربوطه

۲- مطالعه سایر مطالب ساده تر مرتبط با موضوع مورد نظر

۹- خواندن یک فرایند جدی و فعال است نه یک فرآیند انفعالی

۱۰- پیش بینی و حدس مطالب بعدی، روش بسیار مناسبی برای ایجاد درک و تمرکز حواس است.

۱۱- اگر خواندن، با طرح سوال آغاز شود، مطالعه با گرفتن پاسخ ها تکمیل خواهد شد.

۱۲- اعتماد به نفس و اطمینان به حافظه (با رعایت شرایط لازم ) نقش مهمی در درک و افزایش آن ایفا می کند.

۱۳- بکار بستن مفهومات و ایده های درسی مختلف باعث درک بهتر مطالب می شود.

۱۴- یکی از بهترین راههای درک موثر اینست که آنچه رامی دانیم به زبانی ساده به دیگران هم یاد دهیم.

 

 

ديدگاه ها: