موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

مبانی تند خوانی

04

مبانی تند خوانی

 

۱-اصلاح تصاویر ذهنی (بعد از مشخص کردن دلایل قطعی مبنی بر ضرورت افزایش سرعت مطالعه)

۲- مقابله با برگشت چشم به عقب بوسیله راهنمای دید (انگشت سبابه یا مدل های مختلف خواندن به کمک دست)

۳- کاهش مکث روی کلمات

۴- افزایش حوزه دید چشم به هنگام خواندن

۵- مشخص کردن دقیق اهداف مطالعه

۶- پرورش ذهن بمنظور ایجاد هماهنگی بین سرعت چشم و سرعت دریافت اطلاعت از طریق ذهن

۷- ایجاد عادات صحیح برای مطالعه و ویژگیهای لازم در شخص مطالعه کننده

۸- از بین بردن تصورات غلط درباره سرعت خواندن

۹- استفاده مثبت و کارآمد از نیروی تلقین مثبت در جهت تاکید و تمرکز برخواسته ها و اهداف جدید

۱۰- استفاده از تواناییهای بالقوه مغز در جهت مهارکردن نیروهای درونی و به جریان انداختن آن ها در مسیر مطالعه

۱۱- جلوگیری از بروز حواس پرتی و ایجاد تمرکز حواس بوسیله بکارگیری بیشتر از پتانسیل های مغز در یک لحظه

۱۲- توانایی افزایش یا کاهش سرعت خواندن(حین مطالعه) به منظور درک و تمرکز حواس بیشتر (انعطاف در مطالعه)

۱۳- استفاده بهینه از وقت

۱۴- ما معتقدیم اگر تند خوانی را به هدف ونیت خالص فرا بگیریم و از آثار آن در راه عبودیت حق بهره گیری نماییم، در راه شکر عملی چشم و مغز وجوارح وجوانح خود قدم برداشته ایم.

 

:::چند تذکر به منظور پرورش ذهن برای آمادگی هر چه بیشتر در راه آموزش بهتر تند خوانی :

 

۱- از هر فرصتی برای مطالعه استفاده کنید.

۲- برای وقت های مرده و تلف شده برنامه زنده ای تنظیم کنید.

۳- هفته ای یک بار تمرینات تند خوانی را با نوار انجام دهید.(بزودی در سایت نیز قرار می گیرد)

۴- از تکنیک های تصویر سازی با هدف تند خوانی، حتماً استفاده کنید.

۵- برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ، نهایت سعی خود را داشته باشید.

۶- برای ایجاد نهضت کتابخوانی خود را آماده کنید.

۷- به آنچه می دانید عمل کنید تا آنچه را که نمی دانید خداوند به شما یاد دهد.

 

 

ديدگاه ها: