موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

آمادگی در آزمونها

04

آمادگی در آزمونها

 

۱- اولین و مهمترین نکته در آمادگی برای آزمون ها، کسب یک دید واقع بینانه و منطقی نسبت به امتحان است.

۲- بطور منظم از ابتدای هر ترم درس بخوانید تا مانع انباشته شدن دروس شود.

۳- رفع اشکالات و دلایل بروز اشکالات از عوامل اصلی موفقیت در آزمون هاست.

۴- قبل از آزمون ها، خودتان را تست کنید.

۵- مرور های منظم و تعریف دروس قبل از آزمون ها باعث ایجاد آرامش در جلسه می شود.

۶- رعایت اصول مربوط به سازماندهی و طبقه بندی دروس، در ایام آزمون ها کاربرد بسیاری دارد.

۷- تصویر سازی ذهنی و اصلاح و باز سازی تصاویر ذهنی نسبت به آزمون ها قبل از فرارسیدن زمان آزمون، روش موثری در تسلط بر وقت و ذهن است.

۸- در جلسات آزمون، ژست مثبت و قابل قبول داشته باشید(شادابی و نشاط در جلسه آزمون، حافظه را فعال می کند.)

۹- در آزمون، مهم اینست که از معلومات و اطلاعات خود استفاده کنید و توانایی فراخوانی مطالب خوانده شده را داشته باشید.

۱۰- ابتدا تمام سوالات را مطالعه کنید و سپس با اولویت بندی مناسب، پاسخ دهید.

۱۱- سوالات را به دقت بخوانید و به آنچه خواسته اند جواب دهید.

۱۲- به کلمات کلیدی سوالات توجه کنید.

۱۳- ازاصول مربوط به مدیریت زمان در جلسات آزمون استفاده کنید

۱۴- در برخورد با سوالاتی که احتمالاً پاسخهای آن را نمی دانید خونسردی خود را حفظ کنید و خیلی با اطمینان صورت مساله را به ذهن خود القا کنید و در حالی که آرام و مطمئن و مثبت هستید بدون درنگ از آن سئوال عبور کنید مطمئن باشید که پس از لحظاتی پاسخ قطعی آن توسط ضمیر ناخود آگاه به شما اعلام می شود.

۱۵- از ترساندن خود بپرهیزید و پیام های منفی و مسموم ارسال نکنید.

۱۶- به اطراف خود زیاد توجه نکنید (مخصوصاً به همکلاسیهای خود)

۱۷- شب های امتحان تا دیروقت بیدار نمانید!!(البته به شرط اینکه بگونه ای عمل کنید که این نیاز ایجاد نشود.)

۱۸- با شیوه های نگارش آشنا شوید و درست بنویسید.

۱۹- با اطمینان و دقت لازم در جلسه حضور یابید.

۲۰- حالت شما در جلسه آزمون بسیار مهم است. از قبل باید حالتهای انسان های موفق را تمرین کنید.

 

 

ديدگاه ها: