موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

مدیریت زمان و برنامه ریزی

04

 مدیریت زمان و برنامه ریزی

 

زمان با ارزش ترین منبعی است که در اختیار انسانها قرار دارد زیرا تمامی منابع به شرط وجود زمان ارزش می یابند. مهمترین وظیفه ما اینست که برای زمان اهمیت جدی قائل شویم و با بهره گیری از آن، برنامه ای داشته باشیم.

 

۱- فعال باشید و اجازه ندهید که حادثه ها و جریانات مختلف در زندگی، شما را هدایت کند . اگر شما زمان را خوب مصرف نکنید زمان، شما را خیلی خوب مصرف می کند.

۲- هدف گذاری صحیح- اولویت بندی و تعیین ساعات کار و تعیین استراتژی شخصی برای انجام عمل و درنهایت کنترل وارزیابی مناسب از شیوه عمل ، باعث جلوگیری از اتلاف وقت می شود.

۳- باید قایق زمان را به طرف اهداف و خواسته های ارزشمند زندگی خود رهسپار کنیم و گرنه در جهت وزش باد حرکت خواهد کردو باد همیشه در سمتی که ما می خواهیم نمی وزد.

۴- زمان را صرف کنید زیرا بهای موفقیت است.

۵- زمان را صرف تفکر کنید زیرا منبع قدرت و سرعت است.

۶- زمان را صرف تعقل کنید زیرا ابزار سنجش و معیار حق است.

۷- زمان را صرف تفریح و استراحت کنید زیرا نیاز اساسی برای ادامه فعالیتهای هدفمند زندگی است.

۸- زمان را صرف مطالعه کنید چون لذت حاصل از مطالعه باعث بهره برداری بیشتر از نعمتهای خدادادی است.

۹- زمان را صرف دوستی و صمیمیت کنید چون راهی به سوی خوشبختی و راز نفوذ است.

۱۰- با استفاده از خود انتقادی تکاملی معین کنید برای بهبود وضعیت زندگی لازم است چه مهارتها، بینشها، رفتارها واندیشه هایی کسب کنید و یا تقویت کنید.

۱۱- قسمتی از زمانمان را به جبر از ما می ستانند و قسمتی دیگر را به نیرنگ اما درد بیشتر این است که زمانی که باقی می ماند بدون آنکه بخواهیم و یا بدانیم ضایع می شود.

۱۲- راهزنان و دام های زمان را شناسایی و دلایل بروز ظهور آن ها را بررسی کنید. پس از بررسی علت ها به اصلاح آن بپردازید.

۱۳- برخی از آفات مدیریت وقت (راهزنان وقت) عبارتند از:

۱- هدف گذاری معین و مشخص نداشتن و یا عدم رعایت اصول هدفگذاری

۲- محاسبه نکردن خود- عدم نظارت برکیفیت رفتار- عادت ها- بینش ها- باورها و ارزشهاو…

۳- عدم مهارت در تصمیم گیری موثر- عدم تفکیک جایگاهها و کانون های عقل و احساس

۴- بار بیش از توان – قبول مسئولیت های فراوان بدون در نظر گرفتن ظرفیت ها و توان فردی

۵- بد خلقی و عدم تسلط بر رفتارها

۶- اولویت های کارها را رعایت نکردن

۷- ضعف در برقراری ارتباطات موثر با دیگران

۸- عجله کردن

۹- ذهنیت گرایی(فکر های بدون عمل)

۱۰- کنجکاوی ها و ماجراجویی های غیر منطبق با هدف ها وارزشها

۱۱- عمل زدگی(فکر های بدون عمل)

۱۲- پر حرفی ها و عدم رعایت جغرافیا و تاریخ سخن

۱۳- بی نظمی و عادات غلط مرتبط باآن

۱۴- کار امروز را به فردا موکول کردن

۱۵- تنبلی و بدون دلیل وقت را تلف کردن(عادت غلط)

۱۶- لجبازی – تعصب های بیجا

۱۷- کارها را عکس العملی انجام دادن- عدم خلاقیت در انتخاب گزینه های رفتاری و

 عملکردی

۱۸- تصاویر منفی از خود داشتن

۱۹- تلفن ها و قرارهای ملاقات غیر ضروری

۲۰- عدم صراحت با دیگران

۲۱- بی توجهی به استفاده مثبت از راهکارهای مقابله با استرس و اضطراب و ترس و خود

 کم بینی

۲۲- تاخیر در مبادلات و مکاتبات و معاشرت ها

۲۳- عدم تفویض و واگذار کردن منطقی بعضی از امور به دیگران

۲۴- تلقینات منفی و پذیرفتن باورهای غلط و بی توجهی به عادات غلط که خیلی ساده

 قابل اصلاح هستند

و…

 

۱۴- رعایت اصل پارتو(۲۰-۸۰) (۸۰ %نتایج از انجام دادن ۲۰ %از کارها بدست می آید.)

۱۵- مکتوب کردن اهداف و برنامه ها از عوامل اصلی تسلط بر زمان به شمار می آید.

۱۶- در زمان حال زندگی کردن از خصوصیات آدم های موفق است.

۱۷- در نظر گرفتن زمانی مناسب برای تیز کردن اره و تنفس مجدد، باعث به ثمر رسیدن زحمات می شود.

۱۸- تهیه جداول خاص از قبیل جدول کارها – اهداف- زمان بندیها- نظارت ها- ارزیابی ها کمک بسیار زیادی به ایجاد قالب های سالم و موثر می کند.

۱۹- با استفاده از روش LEADS در طول روز می توان تا حد زیاری بر زمان مسلط شد:

۱- List activitied                                تهیه فهرست فعالیت ها

۲- Edtimate time needed             برآورد زمان مورد نیاز

۳- Allow time for unscheduled taks اختصاص زمان برای وظایف برنامه ریزی نشده

۴- Decide on priorities                  تاکید بر اولویت ها

۵- Scan scheduled tasksat at end of dayبازبینی وظایف برنامه ریزی شده درآخر هرروز

۲۰- روزانه زمان را برای آرامش جسمی و روانی اختصاص دهید.

۲۱- فراگیری روش های تسلط بر ذهن- تغییر روحیات و…(در بخش بهره وری فردیN.L.P آموزش داده می شود.)

۲۲- تمرین سکوت را حتماً انجام دهید.

۲۳- ریز کردن اهداف- کوتاه کردن فاصله تصمیمات- افزایش نقاط و ایستگاههای بازرسی و نظارت، اراده را قوی می کند .

۲۴- به دنبال فرصت ها باشید نه مشکلات ، مشکلات عبارتنداز فرصت هایی در جامعه مبدل و یا مسائلی برای حل شدن.

۲۵- برای ایجاد تغییر، مقاومت و سماجت بیجا از خود نشان ندهید.

۲۶- از همان نقطه ای نقطه ای که هستید شروع کنید. همین الان – مهمترین کاری را که میتواند در زندگی شما تأثیرات فوق العاده ای داشته باشد انتخاب کنیدو بلافاصله اولین قدم را در آن راستا بردارید.

 27- مشخص کنیددر چه زمان هایی کدامیک از کارها را به بهترین وجه ممکن انجام می دهید و یا اینکه کدام درس های را بهتر می فهمید؟ (استفاده از جدول مربوط به تخمین زمانی و ثبت نتایج کار مخصوصاً در مطالعه)

۲۸- مهارتهای فردی خود را افزایش دهید و سعی کنید بهره وری فردی و توانمندی های جسمی- فکری- روحی- روانی- اعتقادی- ذهنی خود را تا حدّ بسیار زیادی بالا ببرید.

۲۹- کلیه فنون و مهارت هایی که بتواند ساختارهای فکری شما را منظم و منسجم کند در نهایت به صرفه جویی قابل توجهی در زمان منجر می شود.

۳۰- تعاریف صحیحی از مفهوم زندگی- موفقیت- آسایش- آرامش- سرعت- دقت وکلیه مفاهیم اعتقادی بدست آورید.

۳۱- از تکنیک های یک دقیقه ای استفاده کنید.

 

ديدگاه ها: