موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

هدف

02

هدف

 

 مهمترین قسمت در کسب هر موفقیتی، مشخص کردن دقیق اهداف است. هدف تعنوان منبع ایجاد شور و اشتیاق و حرکت مؤثر و مثبت در انجام هر عمل ، مطرح است.

شما می توانید با طرح چند سؤال جالب مؤثر درباره علل انجام یک عمل، اهداف خود را دقیقاً مشخص کنید. و با اطمینان از صحت و دقت عدف، بلافاصله اولین قدم را در راه تحقق آن بردارید.

حتی شخصیت آینده شما، به هدفهایی که انتخات می کنید بستگی دارد. در هر کاری چنانچه به وضوح بدانید که چه می خواهید داههای وصول به آن نیز هموارتر می شود .هدف ها باید بگونه ای تنظیم شود که با روحیات، علائق، امکانات، استعدادها و ارزش های شما هماهنگی داشته باشند. هنچگاه کور کورانه از هدف ها ونظرات دیگران پیروی نکنید.

زندگی کنونی شما مرهون هدفهایی است که قبلاً آگاهانه یا نا آگاهانه انتخاب کرده اید بنابر این انتخاب با خود شماست. همانطور که تمام موجودات زنده مستعد تحریک هستند یعنی می توانند به تغییراتی که در محیط خارجی و محیط داخلی شان رخ می دهد واکنش نشان دهند بازتات هدف نیز جزء ذاتی تمام موجودات زنده است.

هدف، عملی است که شخص را از درون برای هر اقدامی آماده می سازد. هدفهای شما باید شرایط زیر را دارا باشد:

۱- کاملاً مشخص

۲- تعریف شده

۳- واضح

۴- همراه با جزئیات

۵- منطقی

۶- با جرأت

۷- مکتوب

۸- توسط خودتان تعیین شود

۹- بدون تکیه بر عوامل خارجی (نگاه ابزارگونه به عوامل هدفگذاری صحیح است)

۱۰- قابل اندازه گیری

۱۱- قابل تقسیم و شکسته شدن به اجزا و ایستگاههای کوچکتر

۱۲- منطبق بر ارزش ها

۱۳- با انگیزه های قوی تر و مناسب تر

۱۴- زمان بندی شده

۱۵- قابل اجرا و دست یافتنی

۱۶- دیدنی

۱۷- قابل تجسم با جزئیات

۱۸- متناسب با روحیات

۱۹- متناست با امکانات

۲۰- با شناخت دقیق و عمیق

توصیه می شود چند تمرین زیر را انجام دهید :

::: نمونه ای از تمرینات هدفگذاری:

۱- دفترچه محرمانه هدفگذاری را تهیه کنید.

۲- هدفهای داز مدت، میان مدت و کوتاه مدت خود را مشخص کنید.

دراز مدت (بیشتر از ۱سال)- میان مدت (از ۱هفته تا یک سال) و کوتاه مدت (کمتر از یک هفته)

۳- چند هدف کوتاه مدت را مشخص کنید (این هدف ها باید از ایستگاههای هدف میان مدت شما باشد) و بلافاصله اولین قدم را در راستای آن بردارید.

۴- هر روز صبح هدفهای روزانه را کاملاً با استفاده ازشرایط دقیق هدفگذاری مشخص کنید و بنویسید و قبل از خواب، آن ها را بررسی کنید. عواملی را که باعث شده است نتوانید به هدفهای امروز برسید جداگانه یادداشت کنید و در فرصتی مناسب به ارزیابی آن بپردازید.

۵- ذهن نیمه هوشیار خود را برای موفقیت برنامه ریزی کنید .(تجسم دقیق اهداف با استفاد از تکنیک تصویر سازی ذهنی)

۶- قبل از مطالعه هر کتاب اهداف خود را به طور دقیق و منظم درباره علت مطالعه آن مشخص کنید.

۷- قبل از سخن گفتن، به مدت چند ثانیه هدف و نیت خود را از بیان مطلب مورد نظر مشخص کنید .

۸- در پایان هر روز قبل از خواب مروری برهدف ها و انگیزه ها داشته باشید.

۹- هر چند مدت یکبار با مراجعه به دفترچه هدفگذاری و در نظر گرفتن کارهای که برای تحقق اهداف انجام داده اید وضعیت خود را نسبت به کیفیت هدفگذاری و میزان پیشرفت خود روشن کنید.

۱۰- برای اطمینان از چگونگی برنامه ریزی خود نسبت به هدف ها سعی کنید انگیزه های انتخاب یک هدف را بطور کامل مشخص کنید و چنانچه انگیزه مشخص از انتخاب یک هدف ندارید، نسبت به آن تجدید نظر کنید . از هر فرصتی برای هدفگذاری و تحقق آن استفاده کنید.

 

 

ديدگاه ها: