موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

تمرینات افزایش سرعت مطالعه

02

تمرینات افزایش سرعت مطالعه

 

 1- استفاده از تمرینات تصویر سازی ذهنی (بخش بهره وری)

۲- کم کردن زمان

۳- انعطاف و مطالعه همراه با کم کردن زمان

۴- استفاده از کارت های مخصوص

۵- خواندن روزنامه ها و مجلات

۶- استفاده موثر از نیروی تلقین مثبت

۷- عادت دادن چشم به سرعت و انعطاف

۸- تمرین جستجو (کلمه – پاراگراف)

۹- تمرین معمولی خط بردن (با درک معمولی توسط کتابهای داستانی ساده )

۱۰- تمرین ورق زدن (همراه با خط بردن مارپیچی، …S)

۱۱- تمرین عبارت خوانی ، پاراگراف خوانی، ناحیه خوانی، صفحه خوانی

۱۲- تمرین با استفاده از تکنیک های مختلف بصری(در شکل های مختلف استفاده از راهنمای دید)

۱۳- ثبت دقیق زمان شروع و خاتمه در مطالعه

۱۴- تخمین زدن زمان و مقدار و محدود کردن منطقی آن (اصل Parkinson)

۱۵- مشخص کردن دقیق انتظارات مثبت از خود قبل از خواندن(پدیدهPygmalion)

۱۶- فیلمبرداری و استفاده از نیروی تجسم در حین خواندن (تمرین دقیق لازم است)

۱۷- رعایت اولویت در خواندن(اجرای دقیق سیستم های چند مرحله ای به نوبه خود باعث تقویت تند خوانی می شود)

۱۸- استفاده از نیرو های حاصل از بار عاطفی در هنگام انجام تمرینات تند خوانی

۱۹- تداعی سازی تند خوانی با کلیه حرکات سرعتی و همراه با تمرکز

۲۰- استارت زدن قبل از شروع

۲۱- عدم توجه به وسوسه های بیان درونی در هنگام تمرینات تند خوانی

۲۲- ابداع روش های موثرتر در راه پرورش ذهن و خلاقیت و قوه تجسم

۲۳- خواندن تابلوها و تیترهای مکان های مختلف، فقط با یک نگاه و پرسش چشم

۲۴- توانایی در یادآوری مطالب خوانده شده بلافاصله پس از دیدن و خواندن باعث آماده سازی ذهن برای سرعت و درک بهتر می شود.

۲۵- از هر فرصت کوتاهی برای تمرین تند خوانی استفاده کنید.

 

 

ديدگاه ها: