موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

کلید ورود به قلب خانم ها

02

کلید ورود به قلب خانم ها

 

نویسنده: مهندس سید حسن میرباقری(مدرس تکنیکهای موفقیت در زندگی )

مردانی که به دنبال یک زندگی آرام و با نشاط هستند ، میبایست در ابتدا ویژگیهای فطری همسرشان را بدانند تا بتوانند بر مبنای یک استراتژی مشخص، زندگی شیرینی را برای خود و اعضای خانواده بیافرینند.

مردان میتوانند با شناخت این ویژگیها، گامهای بسیار بزرگی را در زندگی خانوادگی خود بردارند. با بررسی گذرایی در زندگی بسیاری از مردان بزرگ، میتوان دریافت که نقش همسر و یا مادر آنان در موفقیتشان بسیار پررنگ بوده است.

از نکتههای بسیار قابل توجه که «پرفسور حسابی» این دانشمند بزرگ ایرانی، بارها بر روی آن تاکید کرده است، نقش دو زن در موفقیت شخصی، خانوادگی، اجتماعی و علمی او بوده است و این دو زن، مادر و همسر مهربان و صبورش بودهاند.

در این مقاله، سعی میشود کلیدهای اصلی قلب زنان برای مردانی که علاقهمندند زندگی شیرین و بانشاطی داشته باشند ، مطرح گردد.

البته باید توجه داشت که تنها با دانستن این کلیدها، کاری از پیش نمیرود بلکه باید در خصوص تکتک موردها، اقداممناسب و شایسته انجام داد و هر روز زندگی خویش را شیرینتر و جذابتر نمود.

مردان علاقهمند به یک زندگی پویا و زیبا، مطمئن باشند با رعایت نکتههای این مقاله ، بیشک زندگی آنان دچار تغییر و تحولهای مثبت خواهد شد:

کلید اول: توجه

خانمها دوست دارند که همسرشان به آنان توجه نماید و با این اقدام به احساس خوب و آرامشبخشی دست مییابند.

آنان دوست دارند اگر در خانه، کوچکترین اقدامی را انجام دادند ، از جانب همسرشان مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه:

اگر آنان در دکوراسیون وسایل خانه، تغییری ایجاد کردند و یا لباس جدید و زیبایی پوشیدند، دوست دارند به سرعت، عکسالعمل همسرشان را ببینند. مردانی که از شدت خستگی و یا عدم اطلاع، اقدام مناسبی انجام نمیدهند، بهطور معمول، همسرشان بعد ازمدتی، دچار احساس بیتوجهی و در بسیاری از مواقع، افسردگی میشود.

پس آقایان محترم از این پس، یادشان باشد که با یک جملهی بسیار ساده و دلنشین، میتوانند توجه خود را به همسرشان نشان دهند و او را نسبت به زندگی، دلگرم نمایند و ببینند این توجه چه اثرهای مثبتی در زندگی آنان ایجاد خواهد کرد.

تمرین۱:

هر روز قبل از ورود به خانه، همهی مشکلهای محیط کار را فرامش کرده و با لبخند و روحیهای مثبت ، وارد خانه شوید و سعی کنید با جملههای انرژیبخش ، توجه خود را به همسرتان نشان دهید و بعد ببینید چهقدر زندگی ، شیرینتر میشود.

کلید دوم: احترام

خانمها شیفتهی احترام و تکریم هستند. آنان دوست دارند در هر شرایطی، همسرشان به آنان احترام بگذارد. آقایان با احترام گذاشتن به همسرشان، اعتماد به نفس آنان را افزایش میدهند.

خانمها علاقهمندند که در جمع خانواده، همسرشان آنان را با نام زیبا و محترمی، صدا زده و در محیطهای خانوادگی از آنان تعریف کند. اگر مردی چنین اقدامی را انجام دهد، بهسرعت شاهد قدردانی همسرش با یک جمله و یا اقدام مثبت خواهد بود.

فرزندان یک خانواده نیز وقتی احترام پدر و مادر را میبینند ، یاد میگیرند که همواره حرمت مادر را حفظ نموده و او را مورد احترام قرار دهند. البته احترام همیشه دو طرفه است ولی حساسیت این موضوع برای خانمها بسیار بیشتر است. در ضمن ، خانمها فوقالعاده علاقهمند به تکریم پدر و مادرشان از جانب همسرشان هستند.

تمرین ۲:

نگویید: «چرا ما همش باید احترام بگذاریم؟» این جمله از آن دسته جملههای تخریب کنندهی یک زندگی مثبت است. از همین حالا دست به کار شوید و ببینید چگونه میتوانید به همسرتان بیشتر احترام بگذارید و او را مورد ستایش قرار دهید. مطمئن باشید که فایدههایش برای شما بسیار بیشتر است.

در مقاله ی بعد به بررسی سه کلید دیگر با عناوین : " شنوندهی خوب " ، " حمایت و پشتیبانی " و " دوستی و صمیمیت" خواهیم پرداخت .

منبع:www.irshafa.ir

 

ديدگاه ها: