موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

رابطه درآمد و خیانت همسران

02

رابطه درآمد و خیانت همسران                 

               

پژوهشگران دریافته اند مردانی که از لحاظ مالی وابسته به زنانشان هستند، با احتمال بیشتری ممکن است به آنها خیانت کنند. در مقابل، زنانی که از لحاظ مالی به شوهران شان وابسته هستند، با احتمال کمتری وفاداری شان را زیر پا می گذارند

پژوهشی که نتایج آن در صدوپنجاهمین اجلاس انجمن جامعه شناسی آمریکا ارایه شد، نشان می دهد که هر چه یک مرد از لحاظ اقتصادی به زنش وابسته تر باشد، با احتمال بیشتری ممکن است به او خیانت کند اما در مورد زنان، این قضیه کاملا برعکس است.

دکتر کریستین مونش، استاد جامعه شناسی دانشگاه کورنل و سرپرست این تحقیق، می گوید: «در مورد زنان به نظر می رسد که وابستگی اقتصادی اثر متضادی داشته باشد؛ یعنی هرچه زن از لحاظ اقتصادی به شوهرش وابسته تر باشد، با احتمال کمتری ممکن است به او خیانت کند

براساس این بررسی که زوج های ۱۸ تا ۲۸ ساله را مورد بررسی قرار داده، مردانی که کاملا از لحاظ مالی به همسران شان وابسته هستند، نسبت به مردانی که به طور مساوی با زنانشان در اقتصاد خانواده شریک هستند، ۵ برابر بیشتر احتمال دارد به زنانشان خیانت کنند. اما هنگامی که سن، میزان تحصیلات، اعتقاد مذهبی و رضایت از روابط در نظر گرفته می شد، این رابطه میان وابستگی اقتصادی و خیانت زناشویی دیگر وجود نداشت.

به گفته مونش، یک یا تعداد بیشتری از این متغیرها بر رابطه زن و شوهر اثر می گذارد. او می گوید: «برای نمونه ممکن است مردی که نسبت به همسرش پول کمتری در می آورد، به خاطر ناراحتی و نارضایی بیشتر از روابط با همسرش، دست به خیانت بزند و وفادار نبودن او لزوما به خاطر درآمد کمترش نباشد

جالب این است که این تحقیق نشان داد مردانی که میزان درآمدشان بسیار بیشتر از زنانشان است نیز با احتمال بیشتری ممکن است به همسران شان خیانت کنند. مونش می گوید: «در یک طرف طیف، مردانی هستند که درآمدشان خیلی کمتر از زنانشان است و در نتیجه ممکن است با توجه به دیدگاه سنتی در مورد نان آور بودن مردان، احساس کنند هویت مردانه شان در معرض تهدید قرار دارد. در طرف دیگر این طیف، مردانی هستند که پول بسیار بیشتری از زنانشان در می آورند و ممکن است شغل هایی داشته باشند که به خاطر ساعات کار طولانی، مسافرت و درآمد بالایی که امکان پنهان کاری را آسان تر می کند، فرصت های بیشتری برای خیانت داشته باشند

براساس این تحقیق، مردانی که سهم همسران شان حدود ۷۵ درصد درآمد مشترک شان است، کمترین احتمال خیانت را دارند. اما به گفته مونش، جدا از این ارقام مربوط به احتمال خیانت، در مجموع این تحقیق نشان داد که تعداد بسیار اندکی از افراد به همسران شان خیانت می کنند. در این بررسی به طور میانگین ۸/۳ درصد از مردان و ۸/۱ درصد از زنان در هر سال در طول دوره ۶ ساله این بررسی به همسران شان خیانت کرده بودند.

تفاوت زنان و مردان

این بررسی همچنین نشان داد زنانی که از لحاظ مالی به شوهران شان وابسته هستند با احتمال کمتری نسبت به زنان با درآمد مشابه یا بیشتر از شوهران شان به همسر خود خیانت می کنند. برای مثال، زنانی که کاملا به درآمد شوهران شان وابسته هستند با احتمال ۵۰ درصد کمتر نسبت به زنانی که درآمدشان با شوهران شان یکی است، و با احتمال ۷۵ درصد کمتر نسبت به زنانی که اغلب درآمد خانواده را تامین می کنند ، ممکن است به شوهران شان خیانت کنند. این نسبت حتی هنگامی که سن، سطح تحصیلات، درآمد، باورهای مذهبی و رضایت از روابط هم در نظر گرفته می شد، همچنان وجود داشت.

مونش می گوید: «برای زنان داشتن درآمد کمتر نسبت به همسران شان مساله تهدیدکننده ای نیست ؛ چراکه وضع مورد پذیرش سنتی همین است. از طرف دیگر، زنانی که از لحاظ اقتصادی به شوهران شان وابسته هستند، فرصت های کمتری برای خیانت دارند و ممکن است در تصمیم در این مورد محاسبه کنند که خیانت ارزشش را ندارد؛ چون اگر قضیه لو برود، گذران زندگی شان با خطر مواجه می شود

 

 

منبع: Science Daily

               

                روزنامه سلامت

 

ديدگاه ها: