موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

چرا شوهرم زیاد اهل صحبت کردن نیست؟

02

چرا شوهرم زیاد اهل صحبت کردن نیست؟       

 

چرا شوهرم زیاد اهل صحبت کردن نیست؟ و از مسائل یا مشکلات روزمره خود با من صحبت نمی کند؟ این سوالات زنی است که با روحیات یک مرد آشنا نیست…زن نمی داند که سکوت مرد یک بازسازی دوباره برای او است،و به گمان خویش علت سکوت را در عدم علاقه مردبه زنش جستجو می کند.

زن باید به عنوان همراه زندگی مرد این نکته را بداند که مرد را در زمانی که آمادگی صحبت ندارد، نباید وادرا به حرف زدن نماید.

هیچ گاه به درون غار ذهن مرد نروید، و گرنه مورد غضب اژدها قرار می گیرید.

مراد از اژدها همان رفتار مقابله ای است که زن در موقع تنهایی مرد می خواهد او را مجبور به حرف زدن نماید.

مرد به دلایل گوناگونی سکوت اختیار کرده و به درون غار تنهایی خویش می رود:

۱) باید در مورد مشکلات خویش بیندیشد و راته چاره ای کاربردی برای آن بیابد.

۲) او پاسخی براب یک مسئله یا مشکل ندارد. مرد هیچ گاه یاد نگرفته است، که بگوید « پاسخ این سوال را نمی دانم. باید به درون غار تنهایی خود بروم و پاسخی برای آن پیدا کنم.» مردهای دیگر فرض می کنند که او فقط به دلیل یافتن یک راه حل، سکوت اختیار کرده است.

۳) او ناراحت یا زیر فشار است. در چنین شرایطی برای رسیدن به آرامش و خونسردی، تنها باشد. او نمی خواهد کاری انجام دهد یا چیزی بگوید که باعث پشیمانی او شود.

۴) او باید خودش را پیدا کند. این دلیل چهارم در زمانی که مرد عاشق است، اهمیت بسیار بیشتری پیدا می کند. مرد احساس می کند صمیمیت و نزدیکی بسیار زیاد، قدرت را از او سلب می کند. به همین دلیل نیازمند تعیین حد و مرزی برای صمیمیت و نزدیکی با همسرش است. هرگاه خیلی صمیمی و نزدیک می شود احساس شکست می کند و در این لحظه زنگ های خطر به صدا در می آیند، و همسرتان به درون غار تنهایی خویش می رود.در نتیجه این کار، او دوباره احساس جوانی می کند و نیروی تازه ای بدست می آورد، و عاشق پیشگی خود را از سر می گیرد.  

 

 

ديدگاه ها: