موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

عذرخواهی کردن تنها راه پیروزی است

02

عذرخواهی کردن تنها راه پیروزی است           

 

آیا این جملات برای شما آشناست: «اگر واقعاً علاقه ای میان من و همسرم وجود دارد، چرا او مرا آنطور که هستم نمی پذیرد؟ چرا بر سر هر مسئله ای با من جر و بحث می کند؟ چرا به جای سازش کردن تنها به برنده شدن فکر می کند؟ چرا همیشه من باید عذرخواهی کنم؟»

هر زمان که در زندگی زناشویی با مشکلی روبرو می شوید به این جملات فکر می کنید ولی یادتان نرود که همسرتان نیز چنین افکاری را در ذهن دارد.

بنابراین شما حداقل در یک مورد اشتراک نظر دارید و آن اینکه، طرف مقابل را مقصر می دانید! این، طبیعت مشاجره است. اینطور نیست؟

مشاجرات لفظی

زمانی که دو نفر با ایده های مختلف یکدیگر را مقصر می دانند بینشان مشاجره شکل می گیرد. هرچه تمایل به برنده شدن بیشتر باشد دوست داشتن دیگری و اعتماد کردن به او دشوارتر می شود.

در زمان مشاجره، موضوع در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و به همین دلیل است که مردم در مورد مسائلی مثل رنگ رومیزی به مشاجره می پردازند! در این گونه مواقع منطق از بین می رود.

همگی ما باید با احساسات خود کنار بیائیم. غالباً احساس طردشدگی، بی ارزشی و خیانت، خود را در مشاجره بر سر مسائل بی اهمیت نشان می دهد.

واکنش های غیرموثر

اگر انتظار دارید همسرتان در زمان مشاجره، منطقی عمل کند یا احساسات مثبتی از خود نشان دهد در اشتباه هستید. تنها در فیلم های تلویزیونی است که مشاجره با صحنه های اشکبار و تسلیم شدن یکی از طرفین پایان می یابد.

در زندگی واقعی همواره دو عقیده مختلف وجود دارد که غالباً اشتباه هستند و وقتی تلاش می کنیم طرف مقابل رابه پذیرش نظر خود وادار کنیم احساسات او جریحه دار می شود. به هر حال نباید این موضوع را فراموش کنیم که مردها هم دارای احساسات هستند. یکی از بدترین جنبه های مشاجره این است که در آن جایی برای ابراز احساسات و پاسخ های منطقی وجود ندارد و به نظر می رسد که یک نفر باید بازنده باشد. در واقع تلاش طرفین برای برنده شدن است که مشاجره را شکل می دهد.

ضرورت عذرخواهی

بازنده شدن در مقابل همسر چه معنایی دارد؟

شاید شما آماده اید جان خود رابرای همسرتان فدا کنید، البته تا زمانی که با عقیده شما مخالفت نکند!

در واقع تنها راه برنده شدن این است که به اشتباه خود اعتراف و طلب بخشش کنید.

چطور چنین چیزی ممکن است؟!

یادتان باشد داشتن رابطه گرم زناشویی مهمتر از هرچیزی است و شما نباید عقیده خود را به همسرتان ترجیح بدهید. اگر همان اندازه که ادعا می کنید همسرتان را دوست دارید با عذرخواهی کردن قدرت بیشتری پیدا خواهید کرد.

با ترجیح دادن علائق همسرتان، علاقه خود را به او ثابت می کنید و محیطی می سازید که ستیزه جویی در آن جایی ندارد. فکر می کنید در این محیط سرشار از عشق، محبت، آرامش و احترام واکنش همسرتان چه خواهد بود؟ در این محیط عشق شما صدچندان می شود و این، یعنی پیروزی بزرگ! در واقع عذرخواهی کردن تنها راه پیروز شدن است در این مسیر سنگلاخ، توکل به خدا را از یاد نبرید.

 

ترجمه از آذر شایان                

 

 

ديدگاه ها: