موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

اختلافات قدیمی

02

اختلافات قدیمی     

           

اختلاف داشتن انسان ها با یکدیگر مسئله ای است قدیمی و همیشگی. اما آنچه که باید به آن توجه کرد این است که در این اختلافات تا چه اندازه قضاوت و برخوردهای ما درست است.به هیچ عنوان نمی توان زن و شوهری را پیدا کرد که با هم اختلاف نظر نداشته باشند،ولی چرا در بعضی از زندگی ها این اختلاف نظرها بین زن و شوهر مشکلی ایجاد نمی کند و در بعضی از زندگی ها مشکلات عمیقی را به وجود می آورد.پاسخ به این سؤال مربوط به نوع برخورد افراد با عقاید مختلف و متفاوت است. اگر زن یا مرد قبل از آنکه به فکر باشد که نظر خود را به دیگری تحمیل کند، به این مسئله فکر کند که قضاوت درست داشتن اهمیت دارد و اینکه فرد نظر خود را به کرسی بنشاند، مهم نیست و من و تو کردن و اعمال نظر شخصی در مسائل بی اهمیت است، به هدف خواهد رسید.روانشناسان پایه زندگی خوب را بر محوری که در آن زن و مرد به جای توجه به عقاید خود،به دیگری توجه داشته باشد و به دنبال بهترین راه برای حل مشکلات و اختلافات باشد، می دانند.زن و مرد باید بدانند زندگی شان تنها در صورتی پر از شادمانی خواهد شد که یکدیگر را در یک زمینه پر از مهربانی و همراهی و همدلی بپذیرند و با هم به گونه ای رفتار کنند که اختلافات مانع از دوری و فاصله میان آنها نشود.              

 

 

               روزنامه ایران

 

ديدگاه ها: