موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

چندراه حل برای اختلافات خانوادگی زن و شوهر

02

چندراه حل برای اختلافات خانوادگی زن و شوهر

 

آشنایی و عمل کردن به وظایف خود و توجه به حقوق یکدیگر. اگر هر یک از طرفین بدانند که امور خانواده باید به جای قانون و قاعده با اخلاقیات سر وسامان بگیرد و طرفین به جای قانونی بودن، اخلاقی با یکدیگر رفتار کنند دیگر جایی برای نزاع و کشمکش باقی نمی ماند بنابراین وقتی اخلاق حکم فرماست، پای گذشت، ایثار، محبت و انعطاف پذیری نیز به زندگی باز می شود . زمانی را برای گفت وگو و گوش دادن به صحبت ها و انتقادهای یکدیگر قرار دادن با توجه به این که هر یک از زن و شوهر بدانند که وقت انتقاد چه موقعی است همان طور که در قانون اسلام نیز آمده است که وقتی احساس های خصومت آمیز و عصبانیت زیاد بر وجودتان مستولی است و سخت عصبانی هستید باید از تصمیم گرفتن و هر گونه انتقاد پرهیز کنید.

چنان چه روان شناسان هم می گویند: روابط زن و شوهر وقتی صمیمانه باشد انتقاد سازنده معجزه می کند و بهترین موقع انتقاد زن و شوهر از یکدیگر هنگامی است که استراحت لازم را کرده و به اصطلاح سرحال باشند. خانم ها باید تاحد امکان سعی کنند انتقاد خود را از شوهرانشان در میان اعضای خانواده به خصوص در حضور افراد فامیل و خویشان مطرح نکنند. سازش باید ۲ طرفه باشد نه این که همیشه یکی از طرفین کوتاه بیاید، اگر چه سفارش شده است کوتاه آمدن از طرف زن به خاطر داشتن روحیه لطیف و محبت آمیز شروع شود ولی مرد هم نباید به خاطر داشتن روحیه خشن همیشه پیروز این اختلاف ها باشد.اگر خدای ناکرده اختلاف ها عمیق می شود مطابق پیشنهاد کتاب انسان ساز الهی یعنی قرآن کریم و تاکید روایات ائمه اطهار(ع) نمایندگانی از طرفین جمع شوند و به این مشکل خاتمه دهند.تا حد امکان باید از دخالت دادن و یا حتی مطلع کردن دیگران از این نزاعها خودداری شود و حتی فرزندان هم نباید متوجه شوند چرا که در روحیه لطیف و حساس آن ها موثر خواهد بود.

به لحاظ روان شناختی هم کودکانی که در مشاجره های پدر و مادر حکم قاضی را پیدا می کنند و توسط والدین در مشاجرات دخالت داده می شوند بیشتر در معرض اختلال های وسواس گونه قرار می گیرند .پس ابتدا بچه ها را به منزل اقوام یا همسایه ببرید، بعد با هم برای حل اختلاف گفت وگو کنید. در گفت وگو باید سعی شود زن و شوهر اختلاف ها و صحبتهای قبل را به میان نکشند و همدیگر را به خاطر گذشته یکدیگر ملامت نکنند و اقوام و خانواده یکدیگر را مورد اتهام قرار ندهند.         

 

                روزنامه خراسان

 

 

ديدگاه ها: