موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

سررسید مذهبی ۱۳۹۲ شمسی

sanatechap-posht-91-original2

اطلاعات مفید درمورد سررسید


۱- اندازه و قطع سررسید:
سررسید وزیری به سررسید هایی در اندازه های حدود ۲۴ در ۱۷ سانتیمتر گفته می شود .
سررسید رُقعی به سررسیدهایی در اندازه های حدود ۲۲ در ۱۵ سانتیمتر گفته می شود .
سررسید پالتویی به سررسیدهایی در اندازه های حدود ۱۷ در۱۲ سانتیمتر گفته می شود .
سررسید رحلی مدیران به سررسیدهایی در اندازه های حدود ۲۸ در ۲۱.۵ سانتیمتر گفته می شود .
۲- انواع روزشمار سررسید :
الف- سررسید روزانه به نوعی روزشمار گفته می شود که هر روز آن از شنبه تا جمعه در یک صفحه جداگانه قرار دارد یا اینکه همه روزها به غیر از پنجشنبه و جمعه در یک صفحه است . بدین ترتیب به سررسیدی که هر روز آن در یک صفحه باشد روزانه جمعه جدا و به نوع دیگر روزانه معمولی گفته می شود .
ب- سررسید دو روزه به نوعی روزشمار گفته می شود که هر صفحه آن شامل دو روز از هفته می باشد . در بعضی طرحهای دو روزه روزه های چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه در یک صفحه می باشند .
پ- سررسید هفتگی به طرحی گفته می شود که هر هفته در دو صفحه مقابل هم قرار می گیرد .
ت- سررسید دستیار به طرحی گفته می شود که هر هفته در یک صفحه قرار می گیرد و در انتهای آن تعداد صفحات مناسبی جهت یادداشت درنظر گرفته می شود .
۳- نوع صحافی سررسید ها
الف- معمولا سررسیدهایی با طرح روزانه که قطر زیادی دارند و در حدود ۳۶۸ صفحه می باشند به صورت صحافی ته دوخت عرضه می شوند یعنی انتهای کار دوخته شده و گرد و شیرازه می شود . پیشنهاد می شود سررسیهای با قطر بالا حتما به صورت صحافی ته دوخت تولید شوند تا استحکام لازم را دارا باشند .
ب- سررسیدهای با قطر کم مانند دو روزه ، هفتگی و دستیار می توانند به صورت صحافی فنری عرضه شوند . یعنی انتهای کار در این روش بریده و پانچ شده و با فنر دوبل یا سایر فنرهای صحافی مانند قفل کلاسوری صحافی می شود ..

ديدگاه ها: