موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

چشم درد

رازبندگی

چشم درد
چشم بر اثر پلک زدن و ترشح اشک از بسیاری از عفونت‏ها، در امان خواهد بود. حال اگر فردی در مدت طولانی در خواب صبح باشد، عمل پلک زدن و ترشح اشک به خوبی صورت نخواهد گرفت و همین موضوع می‏تواند باعث عفونت پلک یا چشم شود. 

ديدگاه ها: