موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

بیماریهای متابولیک

رازبندگی

بیماریهای متابولیک
یکی از شایعترین بیماریهای متابولیک، دیابت (افزایش غیر طبیعی قند خون) می‏باشد. در ایجاد دیابت عوامل مختلفی از جمله ژنتیک، چاقی، انواع بیماریها، استرس و… دخالت دارند. همانطوری که قبلاً ذکر شده خواب سحرگاهان یکی از دلایل اصلی اضطراب و استرس می‏باشند. بنابراین ممکن است خواب سحرگاهان و صبح یکی از دلایل دیابت نیز باشد. 

ديدگاه ها: