موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

بیماری‏های کبدی

رازبندگی

بیماری‏های کبدی
یکی از بیماری‏هایی که کبد (جگر) انسان را درگیر می‏کند هپاتیت (یرقان) می‏باشد. هپات به معنای کبد می‏باشد و هپاتیت به معنای التهاب کبد می‏باشد. در ایجاد هپاتیت ویروسهای گوناگونی دخیل می‏باشند و براساس نوع ویروس ایجاد کننده، آنها را به انواع هپاتیت G,F,E,D,C,B,A تقسیم می‏کنند. وقتی هپاتیت بوجود آید سلول‏های کبدی آسیب دیده و در نتیجه آنزیم‏های کبدی افزایش پیدا می‏کنند. خواب صبح به علت تضعیف سیستم ایمنی بدن علاوه بر اینکه ممکن است کبد را مستعد عفونت‏های یاد شده کند و روند ترمیم سلولهای کبدی را بر اثر عفونت‏های مذکور دچار اختلال می‏نماید. 

ديدگاه ها: