موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

نماز شب و نظافت

رازبندگی

نماز شب و نظافت
«عادت به استحمام که در عصر جدید در مغرب زمین متداول شده است شاید در پیشگیری از بیماری‏ها همان اندازه مؤثر بوده است که مراقبت از منابع آب اثر داشته است.» [1] .  
این جمله‏ ی یکی از متخصصین علم پزشکی در آمریکاست. غرب به ظاهر متمدن، تا گذشته نه چندان دور، به اهمیت استحمام و دوری از کثافات در پیشگیری از بیماری‏ها ناآگاه بوده است و شاهد این مدعا نیز بروز بیماری‏های همه گیری همچون «تیفوس» است که در قرن اخیر به علت عدم رعایت نظافت شخصی به مرگ و میرهای وحشتناک و نابودی انسان‏های بسیاری منته ی شده است. در حالی که تاریخ مسلمانان به ندرت شاهد اپیدمی‏های این چنین مرگبار حتی در قرنهای دور بوده است. دلیل این امر بسیار روشن است. چرا که انسان با حواس پنجگانه‏ی بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه است که با دنیای اطراف ارتباط برقرار می‏کند. چهار حس از مجموع حواس پنجگانه بشری در وابستگی کامل با صورت به سر می‏برند. تماس آب که منشأ پاکیزگی و حیات است و به صورت، علاوه بر محاسن متعدد از دیدگاه مقابله با آلودگیهایی که ممکن است، در چشم، بینی، دهان و پوست صورت و… ایجاد بیماری کند مهم است. بخصوص که در آب، حین وضو، و همچنین استفاده از شانه و مسواک ذکر شده است. سر نهادن به فرمان غسل، که عمدتاً برای اقامه‏ی صحیح نماز صورت می‏پذیرد، در بعد نظافت شخصی از اپیدمی (فراگیر) شدن برخی بیماری‏ها و در بعد نظافت عمومی (یعنی اطاعت همه اعضای جامعه اسلامی از آن) از اپیدمی شدن برخی بیماری‏های دیگر مانند «طاعون» جلوگیری می‏کند.   

 

 

 [1] A Biology Of Man ترجمه‏ ی محمد رضا باطنی، انتشارات نشر نو: ۳۰۰.
 

 
 

ديدگاه ها: