موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

تأثیر نماز شب بر سلولهای مغز

رازبندگی

تأثیر نماز شب بر سلولهای مغز
همانگونه که اشاره شد نماز شب میزان هورمون ملاتونین را در بدن بالا می‏برد این هورمون در مغز، از سلولهای مغزی محافظت می‏نماید، این امر از این لحاظ حائز اهمیت است که سلولهای مغز در صورت نابودی بازسازی نخواهند شد.  از این رو در می‏یابیم که شب زنده داری اضافه بر اینکه سلولهای مغزی را از گزند آسیب در امان می‏دارد نیروی فکر و اندیشه را نیز تقویت و شکوفا می‏سازد. 

ديدگاه ها: