موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

محافظت از قلب

رازبندگی

محافظت از قلب
بررسی‏ها نشان می‏دهد بیشترین حالتهای اورژانسی و خطرناک قلب معمولاً ساعت شش صبح تا اواسط ظهر رخ می‏دهند و و در ساعت نه صبح به اوج خود می‏رسند.  
عوارض قلبی غالباً در هنگامی که ترشح هورمون ملاتونین به حداقل خود و یا به صفر می‏رسد، رخ می‏دهند.  
در نتیجه می‏توان گفت ملاتونین در محافظت از قلب تأثیر بسزایی دارد. قابل ذکر است که ترشح ملاتونین در ساعات اولیه نیمه شب به اوج خود می‏رسد. در آن هنگام فشار خون و نبض به پایین‏ترین حد خود می‏رسد. 

ديدگاه ها: