موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

پیشگیری از افسردگی و ایجاد شادی و نشاط

رازبندگی

پیشگیری از افسردگی و ایجاد شادی و نشاط
آزمایشها و تحقیقات انجام شده بر روی افراد نیروی دریایی و آمریکا نشان می‏دهد افرادی که شبها فعالیت می‏کنند و روزها می‏خوابند بیش از دیگر نیروها به بیماریهای روانی و افسردگی مبتلا شده و تمایل بیشتری به خودکشی دارند، نتایج این تحقیقات نشان داد که ترشح هورمون ملاتونین در این افراد کمتر از نیروهایی است که روزها خدمت می‏کنند. [۱] .

 

 [1] به نقل از نشریه‏ ی الجزیره، چاپ عربستان.

ديدگاه ها: