موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

وسواس

رازبندگی

وسواس
وسواس از قدیمی‏ترین اختلالات شناخته شده روانی است که بین مردم از شیوع نسبتاً بالائی (حدود دو درصد جامعه) برخوردار است. [۱]  وسواس را امروزه در دو عنوان کلی «وسواس فکری» (مانند احتیاط با تنفر مربوط به ترشحات و مواد دفعی بدن، ترس از وقوع اتفاقات  
 وحشتناک مثل آتش سوزی و مرگ و…) و «وسواس عملی» (مانند شست و شوی دست، استحمام، آرایش مفرط، امتحان درها و قفلها، مرتب و منظم کردن، احتکار و جمع آوری و…) طبقه بندی می‏کنند. [۲] .  
در منابع اسلامی وسواس پدیده شناخته شده‏ای است و به آن به عنوان «وسوسه‏ای از سوی شیطان» اشاره می‏شود. به عنوان مثال در کتاب شریف اصول کافی آمده است:  
«عن عبدالله بن سنان قال ذکرت لأبی عبدالله ع رجلا مبتلی بالوضوء و الصلاه و قلت هو رجل عاقل فقال أبوعبدالله و أی عقل له و هو یطیع الشیطان فقلت له و کیف یطیع الشیطان – فقال سله هذا الذی یأتیه من أی شی‏ء هو فانه یقول لک من عمل الشیطان» [3] .  
ابن‏سنان گوید: به حضرت صادق علیه‏ السلام عرض کردم: مردی است عاقل که گرفتار وسواس در وضو و نماز می‏باشد. فرمود: «این چه عقلی است که فرمانبری شیطان می‏کند؟» گفتم: چگونه فرمان شیطان می‏برد؟ فرمود: «از او بپرس وسوسه‏ای که به او دست می‏دهد از چیست؟ قطعاً به تو خواهد گفت از عمل شیطان است.» 

 

 

 [1] کاپلان ۲: ۵۱۹.
[۲] همان: ۵۲۴.
[۳] الکافی ۱: ۱۳.

ديدگاه ها: