موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

تأثیر نماز بر اعتیاد

رازبندگی

تأثیر نماز بر اعتیاد
«راز این که اکثر جانی‏های دنیا معتاد به یک سلسله سرگرمی‏ های خیلی شدید از قبیل مصرف تریاک و هروئین و مشروبات الکلی و قمار هستند، این است که می‏خواهند از خودشان فرار کنند. مثل این که درونشان پر از مار و پر از عقرب است و دایم او را می‏گزند و این اعتیادها مانند مرفینی است که به انسانی که از شدت درد می‏نالد تزریق می‏کنند، تا درد را احساس نکند، این بدبختی بزرگی است که انسان نتواند خودش را آنچنان بسازد تا بتواند با خودش خلوت کند. برعکس بیشتر اهل صلاح و تقوی و اخلاق (نمازگزاران) و آنهایی که ندای وجدانشان را همیشه می‏شنوند، معتاد به اینها نیستند و از هر چه که آنها را از خودشان منصرف می‏کند فرار می‏کنند، دلشان   
 می‏خواهد، خودشان باشند و در خودشان فکر کنند. چون عالم درونشان از عالم بیرونشان سالم‏تر است.»  
این جملات استاد شهید مطهری رحمه الله در کتاب فلسفه‏ ی اخلاق   است.
اعتیاد، بلای سیاه و خانمان سوز بشری در عصر بیگانگی از خود است. دامنه ابتلاء به اعتیاد از وابستگی به مشروبات مرگبار الکلی در کشورهای غربی (الکلیسم) گرفته تا اعتیاد به مواد افیونی که بدبختانه هنوز گریبانگیر جامعه مسلمانان است گسترده است.  
با این که فجایع ناشی از اعتیاد از جنبه‏ های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… قابل بررسی است. اما تنها در بعد پزشکی قضیه می‏توان به این نکته اشاره کرد که هر سال بخش عظیمی از توان پزشکی و روانپزشکی کشورها، مصروف درمان عوارض جسمی و روانی متعدد معتادان و تأثیرات شومی که خواه ناخواه بر اعضای خانواده شخص معتاد وارد می‏شود، می‏گردد.  
شخص معتاد از خود می‏گریزد و دچار خود فراموشی می‏شود و این درست برعکس آن چه است که در نماز شب اتفاق می‏افتد. شخص اهل تهجد باید چهل نفر را دعا کند، سر ساعت خاصی از خواب برخیزد، درد و دل‏ها و مشکلاتش را با خالق و معبودش عاشقانه در میان بگذارد؛ با او عهد و پیمان ببندد که در مسیر اخلاق و مردانگی گام بردارد و همه‏ ی این‏ها با بلای خانمان سوز اعتیاد منافات دارد.  

 

 


 

ديدگاه ها: