موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

تحقیقی در مورد خواب صبح و سحر خیزی

رازبندگی

تحقیقی در مورد خواب صبح و سحر خیزی
جناب دکتر سید کریم موسوی به منظور بررسی بیشتر و اثبات اینکه خواب صبح می‏تواند عوارضی گوناگون بر روی جسم و روح افراد داشته باشد و برعکس تهجد و سحر خیزی فواید مختلفی را برای افراد به ارمغان می ‏آورد تحقیقی نموده که در ادامه از نظر شریفتان می‏گذرد:  
در این تحقیق پرسشنامه‏ای شامل ۹ سؤال به صورت بسته تهیه و در اختیار ۲۰۰ نفر از اهالی شهرستان گناوه که نیمی از آن مرد و نیمی دیگر از آن زن بوده‏اند در سنین مختلف (بالای ۱۲ سال) و تحصیلات مختلف (سیکل تا دکترا) قرار داده شد. این پرسشنامه بدون درج نام و نام خانوادگی افراد و یا هر گونه علامت شناسایی بود از افراد خواسته شده بود که آن را صادقانه و به طور محرمانه تکمیل نمایند که نتایج آن به شرح زیر می‏باشد.  
در سؤال اول مدت خواب در شبانه روز سؤال شده بود که ۵۵ نفر (۵ / ۲۷ درصد) افراد گزینه‏ ی الف (۴ – ۶ ساعت)،۷۵ نفر (۵ / ۳۷ درصد) گزینه‏ی ب (۶ – ۸ ساعت)، ۵۰ نفر (۲۵ درصد) گزینه‏ ی ج (۸ – ۱۰ ساعت) و ۲۰ نفر (۱۰ درصد) گزینه‏ ی د (بیشتر از ۱۰ ساعت) را انتخاب کرده بودند که با توجه به اینکه ۵ / ۳۷ درصد افراد گزینه ‏ی ب (۶ – ۸ ساعت) را انتخاب کرده بودند می‏توان نتیجه گرفت که بیشتر افراد در شبانه روز حدود ۸ ساعت در خوابند یعنی با توجه به گفتار قبلی حدود یک سوم عمر خود را در خواب بسر می‏برند.   
 در سؤال دوم از بیدار بودن افراد در بین الطلوعین پرسش به عمل آمده بود که ۱۱۰ نفر (۵۵) پاسخ مثبت داده بودند یعنی بیشتر افراد به سحر خیزی معتقد بوده و بین الطلوعین بیدار بوده‏اند.  
در سؤال سوم از خوابیدن در ابتدای روز (صبح) سؤال شده بود که ۱۰۶ نفر (۵۳) جواب منفی داده بودند یعنی تقریباً نیمی از افراد در ابتدای روز بیدار بوده و نمی‏خوابند.  
در سؤال چهارم از راضی بودن افراد نسبت به خواب خود سؤال شده بود که ۱۷۰ نفر (۸۵) گزینه‏ ی الف را برگزیده بودند که نشان دهنده راضی بودن افراد از خواب خود می‏باشد.  
در سؤال پنجم در مورد خواب قیلوله (خواب ظهر) سؤال شده بود که ۱۴۰ نفر (۷۰) افراد گزینه ب را انتخاب کرده بودند که دلیل بر این است که بیشتر افراد خواب قیلوله ندارند که یکی از دلایل آن می‏تواند وضعیت شغلی آن‏ها باشد.  در سؤال ششم از عوارض خوابیدن در صبح سؤال شده بود که در این تحقیق ۱۵۵ نفر (۵ / ۷۷ درصد) از آن‏ها به تمام عوارض ذکر شده یا یکی از آن‏ها جواب مثبت داده بودند و تنها ۴۵ نفر (۵ / ۲۲ درصد) آن‏ها گزینه هیچکدام را برگزیده بودند که می‏توان به این نتیجه رسید که اکثر افراد به عوارض خواب صبح معتقد بوده و خود به یکی از عوارض ذکر شده یا تمامی آن‏ها مبتلا شده‏اند و شاید تعداد افرادی هم که معتقد  
 به این عوارض نبوده‏اند به خاطر تجارب کمتر آن‏ها باشد بنابراین در این تحقیق عوارض خواب صبح که در متن از آن‏ها بحث شده است به اثبات می‏رسد.  
در سؤال هفتم از فواید سحر خیزی سؤال شده بود که با توجه به گزینه‏ های ده گانه تنها ۲۰ نفر (۱۰ درصد) به گزینه هیچکدام پاسخ مثبت داده بودند یعنی فقط ۱۰درصد افراد معتقد بوده‏اند که سحر خیزی برای آن‏ها هیچ فایده‏ای ندارد. ولی بقیه افراد یعنی ۱۸۰ نفر (۹۰ درصد) آن‏ها معتقد بوده‏اند که سحر خیزی لااقل یک یا چند فایده برای آن‏ها دارد. که بیشترین گزینه انتخابی گزینه ۱ (خوشروئی) بوده است بنابراین با توجه به این بررسی همانطور که از فواید سحر خیزی در متن کتاب بحث شده است این موضوع کاملاً به اثبات می‏رسد و اکثریت افراد سحر خیزی را برای روح و جسم خود مفید می‏دانند.  
در سؤال هشتم از بهداشت خواب سؤال شده بود که ۱۴۵ نفر (۵ / ۷۲ درصد) جواب بلی را انتخاب کرده بودند یعنی برای بهداشت خواب فرد اهمیت قائل هستند.
در سؤال نهم نیز بهترین زمان برای خواب سؤال شده بود که ۱۸۵ نفر (۵ / ۹۲ درصد) بهترین زمان را شب و ۱۵ نفر (۵ / ۷ درصد) بهترین زمان را ظهر دانسته بودند. پس در این بررسی اکثریت افراد بهترین زمان را شب دانسته بودند و همانطوری که می‏دانیم بهترین زمان برای خوابیدن و استراحت نیز در شب می‏باشد پس این موضوع هم به اثبات می‏رسد. 
 

 

ديدگاه ها: