موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

لوح افتخار به سالنامه ی سجاده نیاز ۱۳۹۱

استاد حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی از آقای مسعود باقریون محمدی به نمایندگی تولید کنندگان کتاب سالنامه سجاده نیاز تشکر و قدر دانی نمودند.

0003

مطالب مرتبط:

خریدسالنامه سجاده نیاز۱۳۹۲

نمای صفحات داخلی سالنامه سجاده نیاز ۱۳۹۲

نرم افزار تقویم سجاده نیازسال ۱۳۹۲.

ديدگاه ها: