موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت ارتباط با موسسه پردازشگران نگین زنده رود :

فکس : ۳۷۶۳۰۵۴ ۰۳۱۳

ارتباط با مدیر فروش :     60 34 806 0913

ارتباط با مدیر موسسه : ۶۱ ۷۱ ۹۰۶ ۰۹۱۳

سامانه پیامک : ۳۰۰۰۴۸۵۳۷۶۳۰۵۴

 آدرس دفتر مرکزی: اصفهان – درچه – خ دکتر بهشتی – جنب کوچه یگانه – موسسه پردازشگران نگین زنده رود

map

 

آدرس نمایندگی تهران:

تهران-بلوار کشاورز – رو به روی پارک لاله – نبش خیابان قدس – نمایشگاه و فروشگاه مجمع جهانی اهل بیت (ع)  02188950827

آدرس نمایندگی قم:

قم – آقای فهیمی – مجمع جهانی اهلبیت – ۰۹۱۲۳۵۱۸۶۴۹

آدرس نمایندگی اصفهان:

اصفهان – سه راه حکیم نظامی – جنب بانک صادرات – کتابفروشی قدس – ۰۳۱۳۶۲۴۷۱۳۸

اصفهان – میدان خوراسگان – جنب بانک ملی فروشگاه جی نگار ۰۹۱۳۳۰۹۷۴۱۷

اصفهان – خمینی شهر- میدان ۲۲ بهمن – بتدای خیابان امام جنوبی – کتابسرای معراج ۰۹۱۳۳۰۲۷۰۲۳

ایمیل مکاتباتی :

info@isfnamaz.ir

ypg1919@yahoo.com

 

اطلاعات حساب جاری سیبا ملی موسسه : ( به نام موسسه پردازشگران نگین زنده رود )

شماره حساب جاری سیبا بانک ملی : ۰۱۰۷۴۰۷۲۱۹۰۰

ردیف

مسئول

نوع فعالیت

محل فروش

آدرس

شماره تماس

۱

دالوند

بازار یابی

موسسه پردازشگران

درچه

۰۹۱۳۹۶۶۲۲۴۶

۲

جزینی

مسئول فروش

فروشگاه مرکزی

درچه

۰۹۱۳۸۰۶۳۴۶۰

۳

فهیمی

مرکز فرهنگی

نمایندگی قم

مجمع جهانی اهل بیت

۰۹۱۲۳۵۱۸۶۴۹

۴

پریرود

کتابفروشی

نمایندگی تهران

مجمع جهانی اهل بیت

۰۹۳۶۵۱۴۳۱۴۲

۵

خلیلی

لوازم تحریر

نمایندگی  خمینی شهر

لوازم تحریر معراج

۰۹۱۳۳۰۲۷۰۲۳

۶

اسلامی

لوازم تحریر

نمایندگی حکیم نظامی

قدس

۰۹۱۳۱۱۴۵۹۷۵

۷

حسینیان

لوازم تحریر

نمایندگی خوراسگان

جی نگار

۰۹۱۳۳۰۹۷۴۱۷

۸

ابراهیمی

مرکز فرهنگی

نمایندگی مسجد سید

فروشگاه سازمان تبلیغات

۰۹۱۳۳۰۰۸۶۷۹

۹

قاسمی

تبلیغاتی

نمایندگی  عمده فروش

کوچه تلفنخانه

۰۹۱۳۱۰۹۹۹۱۴

 

.