موسسه پردازشگران

تماس با ما

02

معرفی اعضا

 

Untitled-1

ردیف    نام و نام خانونادگی      میزان تحصیلات           عنوان مسئولیت         
۱ محمد رضا سالمی لیسانس مدیریت بازرگانی مدیریت مسئول
۲ حامد جزینی لیسانس علوم کامپیوتر مدیر فروش
۳ مجید صادقی فوق لیسانس رمز مسئول واحد نرم افزاری
۴ الهام پناهی لیسانس حسابداری حسابدار
۵ حمیده سلیمانی دیپلم علوم انسانی مدیریت داخلی
۶ وحید سبزواری دیپلم ادبیات ویراستار
۷ وحید دالوند لیسانس مهندسی صنایع مدیر بازاریابی و توسعه
۸ سمیه سلیمانی لیسانس مدیریت بازرگانی مسول پژوهش
۹ مرضیه اسحاقی لیسانس(حوزوی) مسول اجرائیات
۱۰ الهه ابراهیمی فوق لیسانس کتابداری مسئول واحد ویرایش
۱۱ محمد حسین عابدی لیسانس فناوری مدیریت سایت
۱۲ اعظم عابدی دیپلم تجربی دفتر دار
۱۳ ساجده اکبری لیسانس گرافیک طراح
۱۴ محدثه السادات قاسمی فرد لیسانس نرم افزار طراح گرافیک
۱۵ مهدی عابدی لیسانس علوم کامپیوتر انیمیشن کار
۱۶ متین امینی دیپلم فیلم سازی فیلمبردار
۱۷ عاطفه نورالهی لیسانس علوم دینی مشاور هنری

.

ديدگاه ها: